Spring til indhold
Forside

Nyhed

Uregelmæssigheder i timeregistreringer

Lagt online: 08.02.2023

Aalborg Universitet blev i efteråret 2022 gjort opmærksom på en mistanke om uregelmæssigheder i timeregistreringerne på Institut for Kemi og Biovidenskab. Universitetet så med stor alvor på henvendelsen og har fået Deloitte til at gennemføre en omfattende stikprøveanalyse af timeregistreringer på forskningsprojekter på instituttet.

Nyhed

Uregelmæssigheder i timeregistreringer

Lagt online: 08.02.2023

Aalborg Universitet blev i efteråret 2022 gjort opmærksom på en mistanke om uregelmæssigheder i timeregistreringerne på Institut for Kemi og Biovidenskab. Universitetet så med stor alvor på henvendelsen og har fået Deloitte til at gennemføre en omfattende stikprøveanalyse af timeregistreringer på forskningsprojekter på instituttet.

Af AAU Kommunikation

Stikprøveanalysen viser, at der i enkelte tilfælde er konteret lønudgifter for ansatte, som ikke har arbejdet på projektet, eller hvor der ikke er hjemmel til at kontere udgifterne. Der er tale om omfordelinger inden for instituttet og ikke om personlig berigelse.

- Der skal være tillid til, at vi behandler de midler, vi modtager til forskningen, med stor omhu. Vi er rigtig ærgerlige over den her sag og vil gøre alt for at sikre, at det ikke sker fremover. Vi har iværksat de foranstaltninger, der var nødvendige, og instituttets procedure for tidsregistrering, indkøb og bogføring er skærpet, udtaler Mogens Rysholt Poulsen, dekan på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.