Spring til indhold
Forside

Nyhed

AAU vil levere flere læger til Forsvaret

Lagt online: 06.02.2023

Fremtidens forsvar har også brug for læger. Derfor indleder Forsvaret og AAU nu et samarbejde, der skal sikre, at flere læger får de rette kompetencer. Rettidig omhu, kalder dekanen og obersten det

Nyhed

AAU vil levere flere læger til Forsvaret

Lagt online: 06.02.2023

Fremtidens forsvar har også brug for læger. Derfor indleder Forsvaret og AAU nu et samarbejde, der skal sikre, at flere læger får de rette kompetencer. Rettidig omhu, kalder dekanen og obersten det

Publiceret af Lone Bechmann, strategisk rådgiver, SUND dekansekretariat

Med Ruslands invasion af Ukraine står Danmark foran et nyt trusselsbillede, og risikoen for øget militær aktivitet i fremtiden er forhøjet. For at være på forkant med et fremtidigt behov for lægehjælp, der naturligt følger af en større hær og et forsvar, der skal kunne fungere ikke blot i fredstid men også i krigstid, har Forsvarets Trænregiment og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU indledt et samarbejde.

- Hvis vi skulle komme i en alvorlig situation, som krig og andre katastrofer, er vi nødt til at være i stand til at behandle tilskadekomne soldater og civilbefolkning.

Lars Hvilsted Rasmussen, dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU

Ekstreme miljøer kalder på andre lægekompetencer

Som læge i det danske forsvar skal man ikke kun sikre, at Danmark har sunde og kampdygtige soldater. Lægerne skal også være klar til at håndtere helt anderledes dramatiske situationer. Det skal lægerne fra AAU ifølge Lars Hvilsted Rasmussen vide mere om, end de gør i dag: 

- Det er noget helt andet at være læge i en krigs- eller katastrofesituation. Vores læger skal have muligheden for at prøve, hvad det vil sige at være læge i Forsvaret, mens de er under uddannelse hos os.

Det er da også denne mulighed, som samarbejdet mellem universitetet og Forsvaret åbner op for. Ønsket er, at man som medicinstuderende frivilligt kan tilvælge et praktikophold. Forventningen er, at hvis de lægestuderende bliver introduceret behørigt for opgaverne i Forsvaret, så vil flere vælge den vej, fortæller chefen for Trænregimentet, oberst Susanne Lund:

- Det her er et af de områder, vi for tiden kigger på, i forhold til at øge samarbejdet med det omkringliggende civilsamfund. For hvis Forsvaret skal vokse i fremtiden, kommer vi i stærk konkurrence med det omkringliggende samfund om medarbejdere. Herunder også læger og andet sundhedsfagligt personel. Vi håber med det her projekt, at lægerne får øjnene op for Forsvarets kvaliteter og kan se os som en fremtidig arbejdsplads.

Susanne Lund fortæller videre om hendes tanker om fremtidens ansatte i Forsvaret:

- I fremtiden kommer vi til at se meget mere på, hvordan vi kan dele arbejdskraft med civile og offentlige virksomheder. Og der er et stort potentiale indenfor sundhedsfagligt personel. Jeg tror, vi kommer til at se en model, hvor virksomheder og institutioner, på frivillig basis, forpligter sig til at afgive deres medarbejdere til Forsvaret, i de perioder hvor der er brug for det, mod at Forsvaret så bibringer medarbejderne uddannelser og kompetencer, som de ikke kan få andre steder.

Prodekan for uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU, Jeppe Emmersen, forklarer, at flere ideer indtil videre er i spil:

- Vi tilbyder at vores medicinstuderende kan tage et ophold ved Forsvaret i løbet af sommerperioden, altså uden for de almindelige semestre i uddannelsen. En anden ide er, at de studerende som en del af deres øvrige praktikophold på hospitaler og i almen praksis, også kan lægge vejen forbi Forsvaret. De kommer dog ikke til at arbejde med syge mennesker som normalt på et hospital eller i almen praksis, men de skal lære at begå sig i en helt anden type organisation. Eksempelvis skal de først lære at tage vare på sig selv og kunne opføre sig sikkert i et usikkert miljø. Vi vil også klæde dem teoretisk på, så de kan kombinere viden og praksis og opnå basale katastrofe- og militærmedicinske kompetencer.

AAU og Trænregimentet tilbyder de første lægestuderende frivilligt praktikophold i sommeren 2023.

Kontakt

Susanne Lund
Oberst, Trænregimentet, Forsvaret
Via Trænregimentet presseofficer, trr-le-02@mil.dk, 24 27 33 44

Lars Hvilsted Rasmussen
Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU
Via strategisk rådgiver Lone Bechmann, lbec@adm.aau.dk, 22 19 12 53

Jeppe Emmersen
Prodekan for uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU
prodekan-sund-udd@aau.dk, 40 81 69 57