AAU Update

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bestyrelsen og direktionen på AAU har vedtaget, at der skal laves handleplaner på fakultets- og institutniveau for at fremme en bedre kønsbalance. Handleplanerne skal indeholde måltal for kvinder i ledelsen på det givne tidspunkt.

Nedenfor kan i hente vejledning, skabelon, inspirationskatalog og ligestillingsstatstik, som kan hjælpe jer i arbejdet med handleplaner.

Kontakt

Har du spørgsmål til ULD's arbejde, kan du skrive til
ULD's hovedpostkasse:
E-mail: ULD@adm.aau.dk.

Eller du kan kontakte:
AC-fuldmægtig Louise Toft Andersen
Tlf. 9940 7388
E-mail: ltand@adm.aau.dk