AAU Update

Studiemiljørådet

Om Studiemiljørådet

Studiemiljørådet er nedsat af direktionen på Aalborg Universitet. Studiemiljørådet skal sikre, at Aalborg Universitets uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring. 

I Studiemiljørådet iværksættes tiltag på tværs af universitetet til styrkelse af det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø på institutionsniveau. Rådet er ansvarlig for at sikre, at Aalborg Universitet lever op til ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”, samt følger op på øvrige indgåede aftaler på studiemiljøområdet (eksempelvis i Aalborg Universitets strategiske rammekontrakt). Endvidere skal Studiemiljørådet bl.a. udarbejde og være ansvarlig for den strategiske og langsigtede udvikling af studiemiljøet og igangsætte studenterdrevne pilot- og udviklingsprojekter inden for studiemiljø.

Skabelon til sagsfremstilling til Studiemiljørådet

Medlemmer af studiemiljørådet

 • Inger Askehave (formand), prorektor for uddannelse 
 • Christian Obel Pinstrup (næstformand), studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse
 • Christian Juel Nicolajsen, studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse
 • Michelle Cederstrøm Christensen, studenterrepræsentant fra SAMF's Akademiske Råd
 • Jacob Blasius Thomsen, studenterrepræsentant fra HUM's Akademiske Råd
 • Emma-Sofie Hestbech, studenterrepræsentant fra TECH's Akademiske Råd
 • Lene Werner Kristensen, studenterrepræsentant fra ENGINEERING's Akademiske Råd
 • Marie Elisabet Strøyberg, studenterrepræsentant fra SUND's Akademiske Råd
 • Thomas Wehl Rasmussen, studenterrepræsentant for campus Esbjerg
 • Malene Gram, repræsentant for prodekanerne for uddannelse 
 • Hans Jørgen Andersen, repræsentant for institutlederne
 • Mette Dencker Johansen, repræsentant for studielederne
 • Anita Naemi Holm, repræsentant for studienævnsformændene
 • Lene Tølbøll, formanden for Studiemiljøgruppen på Campus København 
 • Maria Trabjerg, koordinator for studiemiljø ved Campus Service 
 • Lone Vestergaard, studiechef
 • Rikke Jønson, leder af AAU Studievejledning i Studieservice
 • Lisa Krogh Christensen, prorektors uddannelsesrådgiver (deltager i møderne som observatør) 

Kontakt Studiemiljørådet

Rådet sekretariatsbetjenes af Strategi og Kvalitet i Studieservice.