AAU Update

Forskning
Samarbejde

PERSONALEPOLITISK UDVALG (PPU)

Formål

Personalepolitisk Udvalg (PPU) er et permanent underudvalg nedsat af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). HSU's formand, eller en af rektor udpeget person, er formand for udvalget og fastlægger udvalgets sammensætning sammen med formandskabet i HSU. PPU skal medvirke til, at AAU's personalepolitik og tilhørende aftaler løbende udvikles og er tidssvarende således, at universitetets personalepolitik aktivt understøtter Aalborg Universitets værdier, målsætninger og strategi.

Personalepolitisk udvalg drøfter og forbehandler aftaler indenfor det personalepolitiske område, og indstiller til behandling hos HSU.

Personalepolitisk udvalg mødes 4-5 gange om året efter behov.

Medlemmer

Henrik H. Søndergaard, HR-chef (formand)
Rasmus Antoft, Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kim Dremstrup, Institutleder på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Mikael Vetner, Institutleder på Institut for Kommunikation og Psykologi  
Michael Eriksen, Tillidsrepræsentant
Frederik Hertel, Tillidsrepræsentant 
Klaus Kjær, Tillidsrepræsentant
Lars Rosgaard Jensen, Tillidsrepræsentant. 

Udvalget sekretariatsbetjenes af HR-afdelingen.

Kontakt udvalget

Har du spørgsmål til PPU's arbejde, kan du skrive til HSU's hovedpostkasse:
E-mail: hsu-sekretariatet@adm.aau.dk.

Møder