AAU Update

Om hovedsamarbejdsudvalget (HSU)

HSU skal gennem et højt gensidigt informationsniveau og løbende dialog fastlægge de overordnede rammer og retningslinjer for arbejds- og personaleforhold på Aalborg Universitet. Grundlaget og udvalgets arbejde er fastlagt i Samarbejdsaftalen - cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

HSU's arbejde og sammensætning er fastlagt iht. Samarbejdsorganisationens sammensætning på Aalborg Universitet. Udvalget arbejder på baggrund af Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalget ved Aalborg Universitet.

Rektor er formand for Hovedsamarbejdsudvalget. Næstformand for udvalget er valgt af medarbejderrepræsentanterne. HR-afdelingen yder sekretariatsbistand til Hovedsamarbejdsudvalget.

Hovedsamarbejdsudvalgets sammensætning

Ledelsessiden
Repræsentanter

Ledelsessiden
Suppleanter

Per Michael Johansen (rektor) (formand)
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)
Henrik Pedersen (dekan, TECH)
Mogens Rysholt Poulsen (dekan, ENG)
Rasmus Antoft (dekan, SAMF)
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, SUND)
 

Anne Marie KanstrupAnette Therkelsen

 

Medarbejdersiden
Repræsentanter

Medarbejdersiden
Suppleanter

Jesper Lindgaard Christensen  (næstformand)
Lis Carlsen
Klaus Kjær
Frederik Hertel
Meg Duroux (Louiza er i øjeblikket primær repræsentant)
Lars Bo Larsen
Lars Rosgaard Jensen
Michael Eriksen
 

Jørgen Stamhus
Lotte Brunø

Jeanne Strunck
Louiza Bohn Thomsen

Thomas Lykke Andersen
Camilla Kristensen

Administrativt personale

 

Henrik H. Søndergaard, HR-chef 
Stine Vestergaard, AC-fuldmægtig
Jonas B. Jensen, AC-fuldmægtig

 

Underudvalg til HSU

Kontakt udvalget

Udvalget sekretariatbetjenes af HR-afdelingen.

For input til udvalget eller punkter til dagsorden, kontakt

HSU møder 2021

HSU Årshjul 2021