AAU Update

Om hovedsamarbejdsudvalget (HSU)

HSU skal gennem et højt gensidigt informationsniveau og løbende dialog fastlægge de overordnede rammer og retningslinjer for arbejds- og personaleforhold på Aalborg Universitet. Grundlaget og udvalgets arbejde er fastlagt i Samarbejdsaftalen - cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

HSU's arbejde og sammensætning er fastlagt iht. Samarbejdsorganisationens sammensætning på Aalborg Universitet. Udvalget arbejder på baggrund af Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalget ved Aalborg Universitet samt bilaget til forretningsordenen; Procedure for håndtering af fortrolighed i HSU.

Rektor er formand for Hovedsamarbejdsudvalget. Næstformand for udvalget er valgt af medarbejderrepræsentanterne. HR-afdelingen yder sekretariatsbistand til Hovedsamarbejdsudvalget.

Hovedsamarbejdsudvalgets sammensætning

Ledelsessiden
Repræsentanter

Ledelsessiden
Suppleanter

Per Michael Johansen (rektor) (formand)
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)
Henrik Pedersen (dekan, TECH)
Mogens Rysholt Poulsen (dekan, ENG)
Rasmus Antoft (dekan, SSH)
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, SUND)
 

Anne Marie Kanstrup (prorektor)Anette Therkelsen

 

Medarbejdersiden
Repræsentanter

Medarbejdersiden
Suppleanter

Jesper Lindgaard Christensen  (næstformand)
Lotte Brunø
Klaus Kjær
Frederik Hertel
Meg Duroux
Lars Bo Larsen
Thomas Lykke Andersen
Palle Steen Hansen
 

Jørgen Stamhus
Michelle Malaca Nielsen

Jens Kirk
Louiza Bohn Thomsen


Linda Vabbersgaard Andersen

Administrativt personale

 

Helle Ejersbo, HR souchef
Stine Vestergaard, AC-fuldmægtig (På barsel)
Agnete Vind, AC-fuldmægtig

 

Underudvalg til HSU

Kontakt udvalget

Udvalget sekretariatbetjenes af HR-afdelingen.

For input til udvalget eller punkter til dagsorden, kontakt

HSU møder 2022

HSU Årshjul 2022