AAU Update

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

SBi's udvalg for samarbejde og sikkerhed (SoS)

Statens Byggeforskningsinstituts (SBi) udvalg for samarbejde og sikkerhed (SoS) beskæftiger sig med emner af sikkerhedsmæssig og samarbejdsmæssig karakter.

Udvalgets sammensætning

Lederside: Medlemmer

Direktør Thorkild Ærø (formand)
Sekretariatschef

Personaleside: Medlemmer/Suppleanter

Lone Hedegaard Mortensen (LHM) / Martin Morelli (MMO) (IDA, DdL) 
Jacob Norvig Larsen (JNL) / Rikke Skovgaard Nielsen (RSN) (DJØF, DM)
Nils Lykke Sørensen (NLS) (AAR) 
Annette Charlotte Johnsen (ACJ) (HK) 

Specielt ansvarlige for sikkerheds- og sundhedsarbejde 

Ledelsesrepræsentant: Thorkild Ærø 
Arbejdsmiljørepræsentant Jane Dyhr (JAD)

Observatør udpeget af og blandt de medarbejdervalgte styregruppemedlemmer

Anne Kathrine Frandsen (AKF)

 

Kontakt udvalget

Har du spørgsmål vedr. udvalget, er du velkommen til at kontakte:

Susanne Olsen
E-mail: sol@sbi.aau.dk