AAU Update

Samarbejdsudvalg på AAU

Aalborg Universitets samarbejdsudvalg har til opgave at sikre et godt samarbejde mellem AAU's ledelse og medarbejdere. Udvalgene skal gennem et højt gensidigt informationsniveau og løbende dialog fastlægge de overordnede rammer og retningslinjer for arbejds- og personaleforhold.