AAU Update

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling

Om Rådet for kvalitetssikring og -udvikling

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling er nedsat af direktionen på Aalborg Universitet med det overordnede formål at sikre arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af Aalborg Universitets uddannelser. 

Rådet har ansvaret for at monitorere, at Aalborg Universitet lever op til gældende love og regler vedrørende kvalitetssikring på uddannelsesområdet. Rådet skal også sikre kontinuerlig kvalitetsudvikling og opdatering af kvalitetssikrings- og udviklingsstrategier, procedurer og politikker, der omfatter universitetet som helhed. Dette inkluderer, hvorvidt nuværende politikker og procedurer på kvalitetssikrings- og udviklingsområdet skal ændres og/eller fornyes, samt at udpege områder hvor der bør udarbejdes nye politikker og procedurer. Endvidere er rådet overordnet ledelsesmæssig ansvarlig for institutionsakkreditering og øvrige akkrediteringer, samt skal sikre implementering af strategiske indsatser på kvalitetssikringsområdet.

Vejledning til udarbejdelse af sagsfremstilling til uddannelsesråd

Skabelon til sagsfremstilling til Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling

Medlemmer af Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling

 • Anne Marie Kanstrup, prorektor for uddannelse (formand)
 • Falk Heinrich, prodekan for uddannelse, Det Humanistiske Fakultet
 • Hans Olav Geil, prodekan for uddannelse, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Jakob Stoustrup, prodekan for uddannelse, Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Malene Gram, prodekan for uddannelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Jeppe Emmersen, prodekan for uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Lone Vestergaard, studiechef
 • Lone Hougaard, områdechef for Strategi og Kvalitet i Studieservice
 • Lisa Krogh Christensen, uddannelsesrådgiver (observatør)
 • Christian Obel Pinstrup, studenterrepræsentant
 • Linea Winkler Pedersen-Ulrich, studenterrepræsentant
 • Marie Elisabet Strøyberg, studenterrepræsentant

Kontakt Rådet for kvalitetssikring og -udvikling

Rådet sekretariatsbetjenes af Strategi og Kvalitet i Studieservice.