AAU Update

Praksisudvalget AAU

Om praksisudvalget AAU

Rektor har nedsat et tværgående praksisudvalg benævnt Praksisudvalget AAU (PU AAU). Praksisudvalget AAU er nedsat for at medvirke til at sikre, at der på Aalborg Universitet sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Praksisudvalget AAU har til opgave:

 • at behandle sager om mistanke om tvivlsom forskningspraksis, dvs. sager, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt frembragt som led i forskning ved Aalborg Universitet, som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence eller er afvist af nævnet,
 • at videresende sager om begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed (fabrikering, forfalskning eller plagiering) omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence til behandling i nævnet, og at
 • at videresende sager, der ikke vedrører forskning ved AAU, til andre forskningsinstitutioner.

Praksisudvalget AAU afgiver i sagerne udtalelse til rektor, hvorefter det overlades til den kompetence linjeleder at foretage relevant opfølgning, herunder træffe beslutning om eventuelle sanktioner.

Ansvaret for håndtering af øvrige tilfælde af mistanke om tvivlsom forskningspraksis, dvs. sager, hvori der ikke foreligger et videnskabeligt produkt, påhviler de videnskabelige ledere og de organisatoriske enheder på AAU, der varetager administrative opgaver i forbindelse med forskning.

Anmeldelse til PU AAU

Enhver, der har mistanke om brud på god videnskabelig praksis begået på Aalborg Universitet, kan rejse en sag for praksisudvalget ved indgivelse af en anmeldelse.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

 • det videnskabelige produkt, som anmeldelsen vedrører,
 • den eller de forskere eller videnskabelige medarbejdere, som anmeldelsen vedrører,
 • de påstande om brud på god videnskabelig praksis, som anmeldelsen vedrører
 • begrundelsen for de fremsatte påstande.

Anmeldelse skal ske ved anvendelse af blanket til anmeldelse af mistanke om brud på god videnskabelig praksis.

Møder 2020

 

29. januar 2020 Dagsorden Referat
2. marts 2020 Dagsorden Referat
2. april 2020 Dagsorden Referat
7. maj 2020 Dagsorden Referat
11. juni 2020 Dagsorden Referat
18. august 2020 - aflyst    
23. september 2020 Dagsorden Referat
28. oktober 2020 Dagsorden Referat
25. november 2020 Dagsorden Referat
16. december 2020 Dagsorden Referat

 

Mødearkiv

 

Medlemmer af praksisudvalget AAU

Basismedlemmer:

 • Professor Anders Ørgaard (formand)
  Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Professor MSO Michael R. Rasmussen (næstformand)
  Institut for Byggeri og Anlæg, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Professor Ann Bygholm
  Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet
 • Professor Henrik Ib Nielsen
  Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Professor Peter Axel Nielsen
  Institut for Datologi, Det Tekniske Fakultet for IT og Design

Fakultetsmedlemmer:

 • Professor MSO Mogens Rüdiger
  Institut for Kultur og Globale Studier, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Professor Horia Cornean
  Institut for Matematiske Fag, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Lektor Malene Charlotte Larsen
  Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet
 • Lektor Trine Fink
  Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Professor Ole B. Jensen
  Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Det Tekniske Fakultet for IT og Design

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Praksisudvalget AAU eller behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis, er du velkommen til at kontakte sekretær for udvalget:

Specialkonsulent Bettina Thomsen
E-mail: bt@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9728

God videnskabelig praksis på fakulteterne

Afrapporteringer for Praksisudvalget AAU