AAU Update

Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation

Om Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation

Strategisk Råd for Forskning og Innovation skal støtte op om indsatser for at styrke forskningen og den forskningsfaglige gennemslagskraft samt at bidrage til at adressere de store samfundsmæssige udfordringer. Rådet har ansvar for at følge AAUs strategiske udvikling indenfor forskning og innovation og skal sikre et stærkt grundlag for at udvikle fælles praksisser og for at indgå i samarbejder med førende forsknings-og innovationsmiljøer fra hele verden. Rådet har samtidig til opgave at udvikle vidensamarbejdet i krydsfeltet mellem innovation og forskning og skal identificere konkrete målsætninger for vidensamarbejdet. 

Strategisk Råd for Forskning og Innovation skal sikre et styrket grundlag for at opnå indflydelse og skabe synlighed for universitetets styrkeområder.

Rådets opgaver omfatter bl.a.:

  • Strategiske drøftelser af AAU strategiens indsatser, herunder koordinering af tværgående aktiviteter og politikker.
  • Strategiske drøftelser og indstillinger vedr. høringer og policy indspil til myndigheder.
  • Styrke og målrette universitetets eksterne relationer ift. strategiske indsatsområder

Strategisk Råd for Forskning og Innovation kan efter behov nedsætte ad-hoc baserede tværgående forsknings- og innovationsfora til understøttelse af konkrete initiativer og indsatser.

SAGSFREMSTILLING TIL DET STRATEGISKE RÅD FOR FORSKNING OG INNOVATION

Skabelon til sagsfremstilling

Medlemmer

Per Michael Johansen, Rektor (Formand)

Dorte Maarbjerg Stigaard, Innovationsdirektør

Ole Kæseler Andersen, Prodekan for Forskning - SUND   

Anette Therkelsen, Prodekan for Forskning - HUM

Søren Kristiansen, Prodekan for Forskning - SAMF

Torben Larsen, Prodekan for Forskning - TECH

John K. Pedersen, Prodekan for Forskning - ENG

Thorkild Ærø, Prodekan for forskningsbaseret myndighedsbetjening - ENG

Kontakt Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation

For input eller spørgsmål kontakt venligst:

Rådet sekretariatbetjenes af Rektorsekretariatet.