AAU Update

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Om Det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD)

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg er nedsat af direktionen på AAU med det formål at varetage AAU’s samlede interesser for universitetets digitalisering. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg prioriterer således alle fælles ressourcer og økonomiske midler for it-området på vegne af hele AAU. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg sikrer den langsigtede strategiske digitalisering af AAU ud fra et helhedsperspektiv. Udvalget tager afsæt i AAU’s strategi, Viden for verden, samt indsatser og initiativer, der etableres med henblik på realisering af strategien.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg arbejder proaktivt for at understøtte forskning og uddannelse som universitetets kerneforretning, og har i denne forbindelse særligt fokus på teknologiunderstøttet forskning, innovation og PBL. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har ansvar for, at AAU får størst muligt udbytte af it-services.

Udvalgets opgaver omfatter bl.a.:

 • Har ansvar for at udarbejde digitaliseringsstrategien for AAU og sikre realiseringen af denne.
 • Vurderer og prioriterer kontinuerligt sammensætningen af den samlede portefølje af digitaliseringsprojekter på baggrund af fastlagte kriterier med henblik på realisering af porteføljen ud fra et langsigtet strategisk helhedsperspektiv.
 • Fastlægger kriterier for prioritering af den samlede portefølje af digitaliseringsprojekter.
 • Har ansvar for at sikre de nødvendige rammer for realisering af projektporteføljen.
 • Uddelegerer bemyndigelse til projektstyregrupper gennem fastsættelse af digitaliseringsprojekters rammer og tolerancer for omfang, tid, ressourcer, kvalitet, risiko og udbytte.
 • Revurderer løbende universitetets samlede portefølje af it-services med henblik på bedst mulig understøttelse af den vedtagne digitaliseringsstrategi.

Medlemmer af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Medlemmer:

 • Henrik Pedersen (fmd.)
 • Henrik Halkier
 • Dorte Stigaard
 • Søren Lind Christiansen 
 • Jakob Stoustrup
 • Flemming Koch

Sekretariat:

 • Lars Sørensen
 • Michael Siglev (referent)

Kontakt Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Har du spørgsmål til udvalget, er du velkommen til at kontakte:

Sekretariatschef Michael Siglev
ITS  
E-mail: msig@its.aau.dk
Tlf: 9940 3959