AAU Update

Hovedarbejdsmiljøudvalget

Om HAMIU

HAMiU arbejder inden for de rammer, som fastlægges i Lov om arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) fastlægger politikker, rammer og strategier for arbejdsmiljøarbejdet for Aalborg Universitet (AAU).

HAMiU varetager:

 • politikker inden for HAMiU´s ansvarsområde
 • den overordnede tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet med AAU's arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med HSU.
 • et årligt arbejdsmiljøseminar for hele AAU's arbejdsmiljøorganisation.
 • det årlige arbejdsmiljøregnskab og evaluering af samme i en arbejdsmiljødrøftelse for hele AAU
 • årlig evaluering og eventuelt revision af
  - AAU's arbejdsmiljøpolitik
  - arbejdsmiljøuddannelsen på AAU
  - arbejdsmiljøorganisationen på AAU inkl. informationsstrukturen

 

HAMiU møder 2022

17. februar 2022

 

24. MAJ 2022

12. SEPTEMVBER 2022

28. NOVEMBER 2022

 

 

Hovedarbejdsmiljøudvalgets sammensætning

 

Repræsentanter
Leder/TAP/VIP

       Enhed
 

Fakultet/
område
Campus
Per Michael Johansen (Rektor) (Formand) AAU  AAU Alle
Søren Lind Christiansen (Direktør)
(Leder)
Fælles Service FS AAL
Henrik Pedersen
(Leder)
TECH TECH AAL
Kim Dremstrup
(Leder)
Medicin og Sundhed SUND AAL
Thorkild Ærø
(Leder)
ENG ENG AAU       CPH
Keld Thorgaard
(Leder)
Kultur og Læring HUM AAL
Trond Beldo Klausen
(Leder)
Sociologi og Socialt Arbejde SAMF AAL
Jette Thorsen Gade
(TAP)
Dekansekretariatet, SUND SUND AAL
Thomas Sørensen Quaade
(TAP)
Materialer & Produktion ENG AAL

Jan Mikkelsen (VIP)

Institut for Elektroniske Systemer TECH AAL
Anne Vibeke Kofoed Rasmussen (TAP) Institut for Energiteknik ENG AAL
Sanne Svendsen (TAP) Klinisk Institut SUND AAL
Martin Mølholm
(VIP)
Kommunikation HUM AAL

André Bjørn Nielsen 
(TAP)

Studieservice FS AAL

Fast observatørpost for Campus Esbjerg

 • Rudi P. Nielsen


Faste stabsrepræsentanter i HAMiU

 • Henrik H. Søndergaard (HR)
 • Mogens Juul Møller (Campus Service)

 

Kontakt udvalget

Udvalget sekretariatsbetjenes af HR-afdelingen. 
For input eller spørgsmål kontakt: