AAU Update

Hovedarbejdsmiljøudvalget

Om HAMIU

HAMiU arbejder inden for de rammer, som fastlægges i Lov om arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) fastlægger politikker, rammer og strategier for arbejdsmiljøarbejdet for Aalborg Universitet (AAU).

HAMiU varetager:

 • politikker inden for HAMiU´s ansvarsområde
 • den overordnede tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet med AAU's arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med HSU.
 • et årligt arbejdsmiljøseminar for hele AAU's arbejdsmiljøorganisation.
 • det årlige arbejdsmiljøregnskab og evaluering af samme i en arbejdsmiljødrøftelse for hele AAU
 • årlig evaluering og eventuelt revision af
  - AAU's arbejdsmiljøpolitik
  - arbejdsmiljøuddannelsen på AAU
  - arbejdsmiljøorganisationen på AAU inkl. informationsstrukturen

 

HAMiU møder 2022

15. marts 2022

24. MAJ 2022

12. SEPTEMBER 2022

 • Dagsorden
 • Referat

28. NOVEMBER 2022

 • Dagsorden
 • Referat

 

Hovedarbejdsmiljøudvalgets sammensætning

 

Repræsentanter
Leder/TAP/VIP

 Enhed
 

 Fakultet   /
 område 
 Campus      

(Formand)
Per Michael Johansen (Rektor)

AAU AAU Alle

(Næstformand)
Martin Mølholm (VIP)

Kommunikation HUM AAL

Søren Lind Christiansen (Direktør)  (Leder)

Fælles Service  FS AAL

Henrik Pedersen
(Leder)

TECH TECH AAL

Kim Dremstrup
(Leder)

Medicin og Sundhed SUND AAL

Thorkild Ærø 
(Leder)

ENG ENG AAU
CPH

Keld Thorgaard
(Leder)

Kultur og Læring HUM AAL

Trond Beldo Klausen
(Leder)

Sociologi og Socialt Arbejde SAMF AAL

Jette Thorsen Gade
(TAP)

Dekansekretariatet, SUND SUND AAL

Thomas Sørensen Quaade 
(TAP)

Materialer & Produktion ENG AAL

Jimmi Jessen Nielsen
(VIP)

Institut for Elektroniske Systemer TECH AAL

Karina Boller Jensen
(TAP)

Institut for Materialer og produktion ENG AAL

Sanne Svendsen
(TAP)

Klinisk Institut SUND AAL

André Bjørn Nielsen
(TAP)

Studieservice FS AAL

Fast observatørpost for Campus Esbjerg

 • Rudi P. Nielsen


Faste stabsrepræsentanter i HAMiU

 • Henrik H. Søndergaard (HR)
 • Mogens Juul Møller (Campus Service)

 

Kontakt udvalget

Udvalget sekretariatsbetjenes af HR-afdelingen. 
For input eller spørgsmål kontakt: