AAU Update

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fælles Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg i AAU Fælles Service

Fælles Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (FSA) har til opgave at sikre et godt samarbejde og arbejdsmiljø i AAU Fælles Service, herunder at varetage det overordnede samarbejds- og arbejdsmiljøspørgsmål, inden for de rammer, som udstikkes af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU).

Udvalgets sammensætning 

Formand

Suppleant

Søren Lind Christiansen  

Afdelingsledere

 
Henrik Søndergaard - HR-afdelingen  
Lone Vestergaard - Studieforvaltningen  
Martin Vive Ivø  

Arbejdsmiljørepræsentanter

 
Gitte Leander Nielsen  
Kirsten Birk Wogensen  
André Bjørn Nielsen  

Tillidsrepræsentanter

 
Helle Kjær Bente Siggaard Andersen
Kim Kristensen Klaus Kjær
Jimmi S. Jensen Helle Høilund
Morten Denaa (næstformand) Anne B. Pors
Lotte Stehouwer Øgaard Anna Marie Svenstrup

 

Øvrige arbejdsmiljøgrupper

Der er desuden nedsat et antal arbejdsmiljøgrupper (AMG) og Samarbejds - og Arbejdsmiljøudvalg (SA), som ligeledes hører under FSA, og som har til opgave at varetage det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Kontakt udvalget

Sekretær Stine Vestergaard
Tlf. 99403880
mail: Sve@adm.aau.dk

FSA møder

Læs mere om udvalget

Mødearkiv