AAU Update

Update Synspunkt

Underskriftsindsamling: Stop investeringer fra AAU til virksomheder i den ulovlige besættelse af Vestbredden

Nanna Ramsing Enemark, PhD Fellow ved Kultur og Læring, opfordrer til at støtte op om underskriftsindsamlingen om AAUs investeringer i den ulovligt besatte Vestbred.

Lagt online: 10.11.2021

I lyset af nyheden om at Aalborg Universitet investerer i firmaer som har aktiviteter på den ulovligt besatte Vestbred, er der nu startet en underskriftsindsamling.

Som ansatte og forskere ved Aalborg Universitet udtrykker vi med denne underskriftindsamling kritik af og utilfredshed med Aalborg Universitets investeringer i virksomheder lokaliseret på den besatte Vestbred, besættelser som FN og den danske Udenrigsminister har kaldt ulovlige.

Vi opfordrer til at de pågældende investeringer trækkes, og at universitet generelt gennemgår deres portefølje af investeringer i relation til deres rolle som et offentligt, dansk universitet.

At trække investeringerne vil yderligere være i tråd med, hvad Aalborg Kommune har udtalt om deres tilpasning af lignende investeringer, ligesom Folketinget tidligere har frarådet investeringer på Vestbredden.

Underskriftindsamlingen foregår ved, at du benytter nedenstående link til at notere dit navn og mail, hvorefter du efter senest et par dage vil få en opfølgende mail, hvor du bedes bekræfte din underskrift.

Deltag i underskriftsindsamlingen her

Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen er blevet interviewet omkring AAU's investeringer. Læs interviewet her.  

English

In light of the news that Aalborg University invest in companies operating on the illegal settlements on the West Bank, this is a petition to withdraw these investments on behalf of AAU staff.

With this petition we as employees and researchers at Aalborg University our criticism and discontent of Aalborg University’s investments in companies operating on the illegal settlements of the West Bank,  settlements the UN and the Danish Foreign Minister have labelled illegal.

We encourage the university to withdraw the investments in question and generally evaluate their portfolio of investments in light of their role as a public Danish university.

Withdrawing these investments would further align with what Aalborg Municipality has stated on their adjustment of similar investments, as well as how the Folketinget Danish Parliament previously have dicouraged investments in settlements on the West Bank.

The petition is done by you sending your name and e-mail in the link below and within a few days, you will receive a follow up e-mail asking you to confirm your signature.  

Sign the petition here.

 

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er:

  • Frederik Hertel, F-TR for Dansk Magisterforening (VIP) på AAU, H-TR for DM og Dansk Socialrådgiverforening
  • Lars Rosgaard Jensen, TR for Ingeniørforeningen IDA på Institut for Materialer og Produktion samt Institut for Kemi og Biovidenskab 
  • Morten Denaa, F-TR for DJØF (AC-TAP), Fælles Service
  • Lea Laursen Pasgaard, journalist og redaktør, AAU Update