AAU Update

Update Synspunkt

Trivselsmåling kræver lokale tolkninger – ikke generaliseringer

AAU er en stor og forskelligartet organisation. Derfor skal resultaterne af den seneste trivselsmåling tolkes og håndteres lokalt. Dét er at tage det overordnede ansvar for trivslen, skriver rektor Per Michael Johansen.

Lagt online: 26.02.2020

Af rektor Per Michael Johansen

Jeg er meget opmærksom på, at besparelser, afskedigelser og omstruktureringer påvirker de mennesker, der er en del af det. Derfor har ledelsen også forsøgt at gøre det så hensynsfuldt, som den slags er muligt, når vi med et mindsket råderum på mere end 100 mio. kr. har været nødt til at tilpasse AAU. For en dygtig ledelse ved, at mennesker betyder alt i en organisation eller virksomhed, fordi det er dem, der skaber liv og indhold.

Man kunne ellers komme til den modsatte konklusion, når man læser et indlæg fra 18. februar af lektor emeritus Morten Ejrnæs m.fl. her på Inside Synspunkt.

Når jeg i mine kommentarer til den seneste trivselsundersøgelse afstår fra at spekulere i, hvad der er årsag til, at trivslen er faldet flere steder på universitetet, er det rent faktisk ud af respekt for, at AAU er en stor og forskelligartet organisation med vidt forskellige lokale kulturer og forhold på både institutter og i de administrative afdelinger. Min pointe er således ikke, at der ikke er en forklaring, men at der næppe er en fælles generel forklaring. I stedet har jeg bedt universitetets ledelse om at nærlæse resultatet for hvert deres respektive område i trivselsundersøgelsen og handle på baggrund heraf i samarbejde med institutråd samt lokale AM- og SU-udvalg.

Dét, mener jeg, er at tage det overordnet ansvar for medarbejdernes trivsel, som efterlyses i indlægget.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: