AAU Update

Update Synspunkt

Trivselsbarometer 2021 – er der så meget at glæde sig over?

Den seneste trivselsmåling viser et behov for en markant forbedring af arbejdsmiljøet. Rektor bør derfor gå forrest i indsatsen for at sikre, at alle ansatte på AAU trives, har det godt, føler sig trygge og oplever at blive mødt med tillid, respekt og anerkendelse. Det mener Jesper Lindgaard Christensen og Martin Mølholm, næstformænd i henholdsvis hovedsamarbejdsudvalget og hovedarbejdsmiljøudvalget.

Lagt online: 16.03.2022

Af Jesper Lindgaard Christensen, næstformand i HSU og Martin Mølholm, næstformand i HaMiU

Til AAU Update udtalte rektor Per Michael Johansen (PMJ) den 2. marts 2022, at han glædede sig over ”at medarbejdernes trivsel generelt er på samme niveau som i 2020”, på trods af at arbejdsvilkårene ”i det forgangne år til tider (har) været noget vanskelige og omskiftelige.” Selv om vi glæder os over at vores rektor på den måde anerkender det forgangne års kvaler, så finder vi ikke ret meget andet at glæde os over. Og da slet ikke at medarbejdernes mistrivsel er på samme niveau som sidste år – og årene før. For dykker vi lidt ned i tallene, så viser de et alarmerende billede af et socialt- og organisatorisk arbejdsmiljø, der har det alt andet end godt. Vi kunne da godt glædes over, at det kunne være værre, og PMJ peger da også på tal som er foruroligende, men budskabet i dette indlæg er, at der er al mulig grund til en fortsat og forstærket indsats for at bedre arbejdsmiljøet.

Mistrivselsbarometeret melder om højtryk

Tallene viser jo, at hver tredje, nu og tilbage i tiden (til 2018), svarer, at de jævnligt eller næsten hver dag oplever symptomer på stress, så som hjertebanken, koncentrationsbesvær og søvnproblemer. Vi gentager lige tallet: én for hver tre medarbejdere. Og i gennemsnit 15 % har svaret, at stresssymptomer har medført væsentligt nedsat arbejdsevne. Hver fjerde af dem der har besvaret trivselsmålingerne giver udtryk for, at de i overvejende grad oplever sig ude af stand til at kombinere deres arbejdsliv med passende tid og energi til deres familie- og privatliv, mens mere end hver tredje, i 2020 og 2021, har svaret, at der er en ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet.  Vi har altså på universitetet 25-33% af medarbejderne som på forskellige måder giver udtryk for en høj arbejdsbelastning (tangerende til stress) og generel mistrivsel. Det er bare ikke godt nok!

Hvor der er vilje er der trivsel – eller hvad...

Jo, der er store lokale forskelle i nogle af tallene i målingen, men handler det kun om, hvorvidt man på de forskellige adresser ’har den rette vilje’ ? Der hvor det går frem har man nemlig, ifølge rektor, indset at ”det (godt) kan lade sig gøre at ændre arbejdsmiljøet til det bedre – selv i en trængt tid.” Vi er med på pointen – at en engageret, lokal indsats nytter – men vi tænker, at organisationen er for kompleks til at drage en en-til-en sammenhæng med målingerne. Eksempelvis har ansatte på SSH Fakultetet været igennem flere, større forandringer som har udmøntet sig forskelligt blandt institutter. Det giver forskellige behov og udgangspunkter for arbejdet med arbejdsmiljøet.  

Tallene kalder på handling

Det er positivt, at rektor medgiver, at for mange er stressede, og at det er noget der kalder på handling.  Som vi har vist ovenfor, er det på ingen måde et nyt eller lille problem. Tværtimod. Hos enhver leder, uanset på hvilket niveau i organisationen hun eller han måtte befinde sig, burde trivselsmålinger som disse afføde afgrundsdybe furer i panden. Og  i en og samme bevægelse, handling!

Hvad er strategien for AAU’s trivselsindsats?

Det gælder overalt i organisationen, og blandt alle personalegrupper, at der er behov for en markant indsats for arbejdsmiljøet. I al fredsommelighed og samarbejdsånd kunne vi derfor ønske os, at rektor lader handling følge ord og gik forrest i indsatsen for at sikre, at alle ansatte på AAU trives, har det godt, føler sig trygge og oplever at blive mødt med tillid, respekt og anerkendelse. Og at han, sammen med den øvrige ledelse, og i samarbejde med medarbejderne, tager handling på, at det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø får det bedre. DET SKYLDER VI OS SELV OG HINANDEN!

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er:

  • Frederik Hertel, F-TR for Dansk Magisterforening (VIP) på AAU, H-TR for DM og Dansk Socialrådgiverforening
  • Lars Rosgaard Jensen, TR for Ingeniørforeningen IDA på Institut for Materialer og Produktion samt Institut for Kemi og Biovidenskab 
  • Morten Denaa, F-TR for DJØF (AC-TAP), Fælles Service
  • Lea Laursen Pasgaard, journalist og redaktør, AAU Update