AAU Update

Update Synspunkt

Topledelsen bør også medvirke til analyse af fald i trivslen

Bestyrelsen, direktionen og rektoratet bør også analysere deres egen rolle i årsagerne til den forringede trivsel, hvis der skal skabes større gensidig tillid og social kapital, skriver lektor emeritus Morten Ejrnæs i en kommentar til rektor Per Michael Johansens svar på et indlæg fra flere medarbejdere.

Lagt online: 05.03.2020

Af Morten Ejrnæs, lektor emeritus, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Til rektor

Tak for dit svar (26.02.20)kommentaren (18.02.20) i Inside Synspunkt. Det er godt, at du forholder dig til, at en række medarbejdere giver udtryk for deres oplevelse af årsagen til den forringede trivsel på AAU. Du gør det imidlertid med følgende indledende bemærkning:

”Jeg er meget opmærksom på, at besparelser, afskedigelser og omstruktureringer påvirker de mennesker, der er en del af det. Derfor har ledelsen også forsøgt at gøre det så hensynsfuldt, som den slags er muligt, når vi med et mindsket råderum på mere end 100 mio. kr. har været nødt til at tilpasse AAU. For en dygtig ledelse ved, at mennesker betyder alt i en organisation eller virksomhed, fordi det er dem, der skaber liv og indhold.”

Du skriver, at ledelsen har forsøgt at gøre det så hensynsfuldt som muligt. Det er dog netop hensynsfuldhed, vi som medarbejdere har savnet, og som vi gang på gang har efterspurgt. Forløbet har været karakteriseret ved topledelsens manglende tillid til medarbejderne, som blev inddraget i processen for sent, den manglende gennemskuelighed, som har ført til usikkerhed, og derudover den større arbejdsbelastning, som sænker kvaliteten af arbejdet og dermed stresser.

Når du med henvisning til AAU’s størrelse og forskelligartethed afholder dig fra at analysere, hvad du selv, bestyrelsen og direktionen har haft af indflydelse på forløbet, så mangler der et vigtigt led i den analyse, som selvfølgelig bør foregå både i topledelsen og i de enkelte afdelinger. Det er ikke respekt for hverken medarbejdere eller mellemledere at lade dem tage ansvaret for at genetablere den sociale kapital, og det lader sig slet ikke gøre uden topledelsens konstruktive medvirken.

En konstruktiv tilgang til genopretningsarbejdet kræver eftertænksomhed og analyse på alle niveauer. En udmelding om, at topledelsen også tager den opgave på sig, ville gavne dette arbejde. Så når vi menige medarbejdere i de kommende APV-runderinger skal analysere og komme med forslag til, hvordan der skabes mere trivsel, så ville det være dejligt med en udmelding fra dig om, at topledelsen også går i gang med at analysere, hvad der gik galt på bestyrelses-, direktions- og rektoratsniveau, og hvilke ideer der er til, at noget lignende undgås i fremtiden, og til, hvordan der skabes større gensidig tillid (social kapital). Medvirken fra alle niveauer er nødvendig, hvis denne øvelse skal lykkes.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: