AAU Update

Update Synspunkt

Strategiteamet: Strategiprocessens involverende fase er kick-startet

AAU skal have ny strategi i 2021, og AAU’s medarbejdere bliver efter sommerferien inviteret til at bidrage med refleksioner og idéer. Forslag er også velkomne som indlæg på Update Synspunkt, skriver Rektorsekretariatets strategiteam, der leder processen.

Lagt online: 08.06.2020

Af Louise Bredgaard og Troels Astrup, Strategiteamet i Rektorsekretariatet

Kære Frederik, Morten og Lars.

Tak for jeres synspunkt. Strategiprocessen planlægges og tovholdes i Rektorsekretariatet, hvor vi ser frem til alle input til den næste strategi. Involveringen i strategiprocessen er inddelt i forskellige tempi – dels for at sikre, at vi får de nødvendige input i den rigtige rækkefølge, dels for at sikre, at organisationen bruger sin tid mest hensigtsmæssigt.

Her i juni og august indledes den involverende fase af strategiprocessen med en drøftelse af mulige temaer for den nye strategi i fakultetsledelserne, alle 5 akademiske råd samt fakulteternes FSU’er. Medarbejderne vil efter sommerferien blive inviteret til at give input til universitetets strategiske målsætninger for de næste 5 år via bl.a. en række strategicaféer på alle 3 campusser.

I vil om kort tid kunne læse mere om processen på www.strategi.aau.dk.

Synspunkt er naturligvis åbent for debat. Vi tager også meget gerne direkte mod refleksioner, idéer og forslag på strategi@aau.dk.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: