AAU Update

Update Synspunkt

Stem for de klimavenlige forslag i pensionskasserne

Det er nu, vi kan vise, at vi som universitetsansatte handler på baggrund af overbevisende forskningsresultater, hvis vi stemmer for de klimavenlige forslag i pensionskasserne. Det skriver lektor emeritus Morten Ejrnæs i et debatindlæg på Update Synspunkt.

Lagt online: 17.08.2020

Af Morten Ejrnæs, lektor emeritus, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Det er nu P+medlemmer skal handle for at sikre, at pensionsmilliarderne investeres forsvarligt.

Politikere undlader ofte at handle, selv når der er evidens for handlingens gavnlige virkning – Men hvad gør vi som universitetsansatte i samme situation? Som pensionskassemedlemmer har vi mulighed for at gøre det, som forskningen peger på som nødvendigt.

Vi universitetsansatte bebrejder ofte politikerne, at de undlader at handle, selvom forskningsresultater utvetydigt peger på løsninger, der kan sættes i værk. Men hvad gør vi selv, når vi står over for problemer, hvor forskningen i årtier samstemmende har peget på hvad der bør gøres. Ofte er svaret desværre, at vi gør ingenting. Den globale opvarmning er et godt eksempel på et sådan problem, og det til trods for, at det nok er et af de største og mest veldokumenterede problemer, som findes. Ingen universitetsansatte kan påstå, at de ikke har den nødvendige viden om, hvad der bør gøres.

Vi hævder ofte, at det betyder intet, hvad den enkelte gør, og at problemet skal løses politisk. Og det skal det, men det går for langsomt. Vi har imidlertid, når det gælder klimaet, faktisk selv en betydelig økonomisk magt i form af vore pensionsmilliarder, som pensionskasserne investerer for os. Lige nu har en af de større pensionskasser P+ en mulighed for at fremme udfasningen af fossile brændstoffer. Altså vi medlemmer kan gøre noget ved at stemme for tre klimavenlige forslag, som bestyrelsen i P+ desværre går imod. Men nu kan vi vise, at vi ønsker, at vore investeringer skal mindske den globale opvarmning.

Vi ved, at der i mange år været næsten konsensus om, at den globale opvarmning er menneskeskabt, og at det er nødvendigt med store omlægninger, hvis den opvarmningen skal begrænses til under 2 grader eller 1,5 grad, således som Danmark har forpligtet sig til at medvirke til gennem Parisaftalen fra 2015. Reduktionen i drivhusgasser er afgørende for vores fremtidige liv. Men vi har ikke handlet på det. Det er vore penge, der gennem investeringer i bl.a. kul og olieindustrien har været med til at skabe problemet. Men vi kan nu bidrage til at mindske den globale opvarmning gennem klimaansvarlige investeringer.

Problemet har været kendt i årevis, men det har varet længe før der er opstået slagkraftige bevægelser, som kræver, at man forsøger at påvirke pensionskassen til at arbejde mere klimavenligt. Der har været frontløbere blandt medlemmerne i MP (Magisterenes pensionskasse), mens der i DIP (ingeniørerne) og JØP (juristerne, økonomerne m.fl.), og nu P+ har været mindre aktivitet. På sidste generalforsamling i P+ blev der dog af medlemmer fremsat og vedtaget flere klimavenlige forslag, og de blev støttet af bestyrelsen.

I år er situationen imidlertid en anden. Der er nu fremsat tre forslag, der sigter mod, at vi også lader vore pensionsmilliarder arbejde aktivt for at opfylde Parisaftalens mål. Forslagene omhandler 1. afvikling af de sidste investeringer i selskaber, der driver kulminer. 2. afvikling af de sidste investeringer i olie- og gasselskaber, som modarbejder Paris-aftalen og 3. åbenhed om fortsatte investeringer i klimabelastende virksomheder.

Det er nu vi kan vise, at vi som universitetsansatte handler på baggrund af overbevisende forskningsresultater. Stem for de klimavenlige forslag i pensionskasserne. Du kan finde mere information om på Ansvarlig Fremtids hjemmeside.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: