AAU Update

Update Synspunkt

Samarbejdsaftalen!

Tillidsrepræsentanter takker rektor for svar på deres indlæg, men mener fortsat ikke, at han forholder sig til den centrale del af deres kritik. Nemlig at de ikke er blevet inddraget rettidigt i processen om organisationsændringerne, og dette strider imod samarbejdsaftalens bestemmelser.

Lagt online: 04.02.2021

Af Søren Lindhardt (TR på HUM), Jens Kirk (TR på HUM), Bendt Torpegaard Pedersen (TR på HUM), Frederik Hertel (F-TR), Hans Hüttel (TR på ENGINEERING) og Meg Duroux (TR på SUND)

Det er godt, at rektor Per Michael Johansen forholder sig til vores indlæg fra den 27. januar, og vi siger tak for svaret.

Vi må dog konstatere, at rektor ikke forholder sig til en central del af kritikken. Det, vi påpeger, er nemlig, at de store forandringer, der vil medføre store organisatoriske ændringer, er faldet som en bombe under det lovfæstede samarbejde mellem ledelse og ansatte. De er blevet meddelt med et så kort varsel, at det efter vores vurdering strider mod samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalg er baseret på EU-direktivet om samme. I dette direktiv anføres det, at informationen skal sætte medarbejderne i stand til at foretage en passende analyse. Men tillidsrepræsentanterne på AAU blev meget sent orienteret – Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Fakulteternes Samarbejdsudvalg (FSU), institutråd etc. fik mindre end 24 timer til forberedelse, hvorimod andre tillidsrepræsentanter først blev informeret samme dag, ja endog kun få timer inden øvrige kollegaer på AAU. Der var ikke tid til at foretage en analyse af de endog meget store forandringer, der blev varslet til alle medarbejdere den 8. januar.

Vi opfordrer ledelsen til at inddrage medarbejderrepræsentanter rettidigt og til at tage samarbejdsaftalen seriøst!

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: