AAU Update

Update Synspunkt

Omfattende plan for inddragelse på vej

AAU’s direktion og bestyrelse valgte en hurtig proces vedr. de overordnede rammer for organisationsudviklingen for ikke at skabe lang tids usikkerhed om fremtiden. Den efterlyste medarbejderinddragelse bliver i høj grad tilgodeset i den videre del af processen. Sådan lyder det fra rektor Per Michael Johansen i dette indlæg som svar på et synspunkt fra VIP-repræsentanterne i de Akademiske Råd på HUM og SAMF.

Lagt online: 04.02.2021

Af Per Michael Johansen, rektor

Tak for jeres synspunkt, 'Fælles erklæring fra VIP-medarbejderrepræsentanterne i de Akademiske Råd på HUM og SAMF'

Jeg har i et tidligere synspunkt adresseret kritik fra medarbejderside om manglende inddragelse.

Mit synspunkt er stadig, at det altid er en svær balance, hvordan og hvornår beslutninger, der grundlæggende ændrer opbygningen af universitetet, skal offentliggøres. En lang proces betyder lang tids usikkerhed om fremtiden.

I direktion og bestyrelse valgte vi en hurtig proces vedr. de overordnede rammer for universitetets arbejde. Nu er der så truffet beslutninger, der giver sikkerhed om de strukturelle rammer for universitetet. Herefter kommer den næste fase i processen, hvor indholdet skal defineres. Og i den proces bliver den efterlyste medarbejderinddragelse i høj grad tilgodeset.

Hvordan en bred medarbejderinddragelse helt konkret skal ske aftales med de nedsatte styregrupper. Men jeg kan bl.a. afsløre, at det foreslås at inddrage både medarbejdere og studerende i en online café om de nye rammer for humaniora og samfundsvidenskab. Det bliver også foreslået at lave en workshop for de Akademiske Råd.

Det skal gerne ende med en plan frem mod sommerferien, hvor alle på universitetet kan se, hvordan processen bliver i forårets analysefase, og hvordan vi sikrer tilstrækkelig involvering af medarbejderne.

I henstiller ligeledes til, at medarbejdernes indflydelse i råd, nævn og udvalg kommer til at afspejle det nye SSH-fakultets størrelse. Det nye fakultet bliver i forhold til antallet af medarbejdere lidt mindre end det nuværende ENG-fakultet, men større end det nuværende TECH-fakultet.

Bestyrelse og direktion har sat de overordnede rammer, og nu vil vi gerne invitere medarbejderne til at kvalificere indholdet. Fordi det netop er medarbejderne, der giver liv og indhold i strukturer og rammer. Jeg glæder mig til jeres input og faglige kvalificering af udviklingsarbejdet i den kommende tid, så vi kan nå i mål med ambitionerne om et unikt universitet, der leverer den bedste viden for verden.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: