AAU Update

Update Synspunkt

Medarbejderne skal kvalificere indhold af rammebeslutninger

Baggrunden for organisationsændringerne er ikke en omdømmeanalyse, men resultatet af grundige overvejelser og drøftelser. Medarbejderne kommer desuden til at spille en vigtig rolle i den videre proces, lyder det rektor i dette svar til et nyt medarbejderindlæg.

Lagt online: 28.01.2021

Af rektor Per Michael Johansen

Tak for jeres synspunkt – 'Stor frustration og desperation blandt medarbejderne over ledelsen'.  

Først og fremmest er jeg glad for, at I er enige i ’nødvendigheden af at handle’ for Aalborg Universitet (AAU) og ser ’positive elementer’ i de besluttede ændringer.

I skriver, at det er ’rektors beslutning’ Det er ikke rigtigt. Det er en bestyrelses beslutning. Min rolle er sammen med direktionen at rådgive og indstille til beslutninger af denne overordnede karakter. Og det var en enig bestyrelse, der traf beslutningen. Efter indstilling fra en enig direktion.

Jeg beklager, hvis fremlæggelserne og orienteringerne på medarbejdermøderne har betydet, at I har opfattet det sådan, at beslutningerne tager udgangspunkt i en netop offentliggjort omdømmeanalyse af AAU. Det er ikke tilfældet. Forandringerne baserer sig bl.a. på de observationer, som I selv lister op som trusler for Aalborg Universitet, samt mange overvejelser i direktionen om i hvilke rammer vi bedst kan møde disse udfordringer. Jeg har på medarbejdermøder, på AAU Update og senest i Science Report forsøgt at forklare baggrunden for ledelsens beslutninger.

Jeres hovedanke i synspunktet er processen, hvor I mener, at medarbejderne ikke er blevet tilstrækkeligt inddraget. Det er altid en svær balance, hvordan og hvornår beslutninger, der grundlæggende ændrer opbygningen af universitetet, skal offentliggøres.

Bestyrelse og direktion har valgt en overordnet beslutning om den fremtidige struktur hurtigt af hensyn til de ansattes tryghed. Vi har valgt at tage hensyn til medarbejdernes tryghed over hensynet til en lang proces, hvor der ville være en længere usikkerhed om fremtiden.

Nu er der truffet nogle beslutninger, der giver sikkerhed om de strukturelle rammer for universitetet. Herefter kommer den næste fase i processen, hvor indholdet skal defineres, og i den proces bliver den efterlyste medarbejderinddragelse.

Hvordan medarbejderinddragelsen helt konkret skal ske, er vi lige nu ved at udarbejde en plan for. Det skal gerne ende med en plan frem mod sommerferien, hvor alle kan se, hvordan processen bliver i forårets analysefase, og hvordan vi sikrer tilstrækkelig involvering af medarbejderne. En plan, som jeg håber, at Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) vil være med til at kvalificere.

Der er for mig ingen tvivl om, at vi med medarbejdernes input og faglige kvalificering af udviklingsarbejdet kan nå i mål med ambitionerne om et unikt universitet, der leverer den bedste viden for verden.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: