AAU Update

Update Synspunkt

Lektor: Husk kulturbærerne

Stille og roligt er vi ved at miste AAU’s første generation. Lad os bevare deres fortællinger og genfinde en del af deres nærvær i vores handlinger og ord. Det skriver lektor Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi i et indlæg.

Lagt online: 02.11.2021

Fredag i uge 41 var Institut for Kultur og Læring vært for en afskedsreception. I centrum var professor Erik Laursen, der sidste år overgik til emeritusstatus, og derved som sådan takkede af. Erik blev ansat på det nyoprettede AUC i 1974 og er således en af dem, der var med fra starten og ikke mindst har været med hele vejen.

Erik, som altid finurlig, underholdende og indsigtsfuld, holdt en kort forelæsning, med et blandet fokus på sine meriter og bedrifter og på nogle af projekt pædagogikkens stadigvæk uudforskede perspektiver. Herefter var der mad og drikkevarer, akkompagneret af en hel del skåltaler. ”Rosas den, som rosas bör”, som vi siger i Sverige.

I universitetsverden er der oftest de ”travelling academics”, der løber med opmærksomheden. Enten det kritiske spotlight på dem, der af tvang og nød flakker rundt i tidsbegrænsede projektansættelser og udgør tilfældige opgaveløsninger – prekariat er ordet på alles læber. Eller det klare lys på dem i den anden ende, hvor vi finder dem, der af mulighed og lyst rejser rundt med prestigeprojekter og value-for-money i lommen og høster fortjent anerkendelse på deres vej op ad karrierestigen. Men for at en organisation skal fungere, for at den skal kunne leve og især overleve, er der brug for noget andet. Det man i foreningslivet kalder kulturbærere, og det som man – måske med en lidt blandet fornemmelse – også kan kalde loyalitet.      

Med sine 47 år her på stedet kender Erik vores historie, vores oprindelse og vores kontinuerlige dannelse i de handlinger og ord, som har passeret gennem årene. Ligesom de fleste, der er her i længere tid, har han haft mange forskellige positioner og stillingsbetegnelser, samt været en del af mange forskellige institutter, centre og grupper – for den slags dannes og gen-dannes efter tidens vinde og med forandringens øje for drift og fremgang. Det har givet Erik en stor berøringsflade, som kommer til at udgøre et slags skelet på hvilket organisationens muskler kan fæstes, og ud efter hvilket systemerne for udveksling kan løbe. 

En organisation har brug for et stærkt skelet, den har brug for en identitet. Her er des aprioriske værdier og truismer forankret og levendegjort ved hjælp af des historie. Kendsgerningernes erfaringsløb, det størknede flodsediment (for at låne Wittgensteins lignelse), det der fortælles og genfortælles. Først af dem der var med, herefter af dem der kom efter, og så næste, og så næste. Til den slags behøves mennesker og møder mellem mennesker, over tid. Kulturbærere og loyalitet.

Jeg er ikke sikker på, at Erik bryder sig om at tituleres kulturbærer, og jeg tror, han definitivt er modstandere af et epitet som loyalitet. Erik har været her på grund af et engagement, grundet en aldrig svigtende tro på projektet. Det, der først var AUC og nu er AAU. Det er beundringsværdigt, og på mange måder en autentisk og solidarisk drivkraft, som måske er os fremmet i dag, hvor filter og performance dominerer et subjekt-defineret og kortlivet råderum.

Men med Eriks reservation in mente, tillader jeg mig alligevel at bruge hans afsked som en anledning til at minde os alle om vægten af de kulturbærere og den loyalitet, vi har rundt omkring os. Måske er de ikke alle drevet af en inderlig tro på projektet AAU, men er blot faldet til ro i en tilværelse, der giver arbejdsliv og privatliv en meningsfuld eller i hvert fald funktionel form. Men uanset begrundelse, skal vi huske på dem! De er væsentlige og uvurderlige. Stille og roligt er vi ved at miste AAU/AUC’s første generation til tidens tand. Lad os prøve at bevare deres fortællinger og genfinde en del af deres nærvær i vores handlinger og ord. På en måde er det at give os selv noget af det mest værdifulde, der findes, og en mangelvare i vores dagligdag, nemlig tid. Men det er en anden historie.                

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er:

  • Frederik Hertel, F-TR for Dansk Magisterforening (VIP) på AAU, H-TR for DM og Dansk Socialrådgiverforening
  • Lars Rosgaard Jensen, TR for Ingeniørforeningen IDA på Institut for Materialer og Produktion samt Institut for Kemi og Biovidenskab 
  • Morten Denaa, F-TR for DJØF (AC-TAP), Fælles Service
  • Lea Laursen Pasgaard, journalist og redaktør, AAU Update