AAU Update

Update Synspunkt

Lad os diskutere universitetets nye strategi åbent og bredt – brug Update Synspunkt

Medarbejderrepræsentanterne i følgegruppen for Update Synspunkt opfordrer universitetets medarbejdere til at deltage i udviklingen af AAU’s nye strategi ved sende deres idéer og forslag som indlæg på Update Synspunkt. På den måde sikrer vi en åben og bred diskussion, skriver de i et nyt indlæg.

Lagt online: 02.06.2020

Af medarbejderrepræsentanterne i Update Synspunkts følgegruppe, Frederik Hertel, Morten Denaa og Lars Rosgaard Jensen

Aalborg Universitet skal have en ny strategi i 2021. Ledelsen vil inddrage medarbejderne gennem en række råd og udvalg samt gennem høringer ved såkaldte strategicafeer. Denne form for høringer giver en begrænset diskussion af synspunkter og indhold, som ikke når bredt ud blandt medarbejderne. Derfor vil vi opfordre alle som har forslag til fokusområder i en ny strategi til at udarbejde indlæg til Synspunkt, så både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne i de enkelte råd og udvalg bliver bekendt med forslagene. Lad os få en åben og bred diskussion af indholdet af en ny strategi.

Rektorsekretariatets strategiteam har skrevet et svar til indlægget. Find synspunktet her.

 

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: