AAU Update

Update Synspunkt

Hvad betyder nultolerance i praksis på AAU?

Ifølge rektor Per Michael Johansen har vi på AAU nultolerance over for sexisme og seksuel chikane. Men universitetets henvisninger til personalehåndbøger og producerer, hvor en krænket medarbejder selv skal forsøge at løse problemet, signalerer ikke nultolerance. Det mener en række forskere, som opfordrer til, at AAU’s procedure på området gennemgås og ser frem til en afklaring på, hvad nultolerance faktisk betyder i praksis.

Lagt online: 27.11.2020

Af Mette Lykke Nielsen, Vibeke Andersen, Vibeke Andersson, Mette Lübeck, Jacob Norvig Larsen, Frederik Hertel, Hans Hüttel, Jens KirkMeg Duroux og Jesper Lindgaard Christensen

Rektor Per Michael Johansen har flere gange i løbet af efteråret udtalt, at vi på AAU har nultolerance over for krænkelser og chikane. Det, mener vi, er et positivt signal at sende. Det vidner om, at ledelsen på AAU tager de mange vidnesbyrd om krænkelser og sexisme i universitetsverdenen alvorligt. Men hvad betyder nultolerance i praksis på AAU?

Første sted vi som medarbejdere bliver henvist til, hvis vi har oplevet krænkelser er AAU’s personalehåndbog. I den står der under Procedure for håndtering af krænkende adfærd:

”Hvis du som medarbejder oplever at blive udsat for krænkelser, skal du – afhængig af krænkelsens grovhed – først forsøge at løse situationen selv ved at gøre krænkeren opmærksom på, at du oplever dig krænket. Hvis dette ikke løser situationen, eller krænkelsen er grov, skal du straks rette henvendelse til din nærmeste leder...”. 

Dette er en lille del af en længere tekst. Men for os at se sender denne tekst ikke et signal om nultolerance. Det sender snarere et signal om, at krænkelsen skal være grov, for at AAU vil involveres. Og værre endnu; bolden sendes tilbage til den krænkede med en opfordring til, at den enkelte selv løser problemet. Det er næppe det svar, en krænket ansat kan bruge til noget, hvis der allerede er sket en krænkelse. Hvorfor ikke skrive: ’På AAU har vi nultolerance overfor krænkelser… du skal henvende dig til…, så vil din henvendelse altid blive taget alvorligt’? 
Håndbøger og procedurer løser ikke problemer med krænkelser og chikane, men det er et oplagt sted at starte. Især når vi har nultolerance på AAU. 

Vi håber, at efterårets mange vigtige drøftelser om krænkelser og chikane i udvalg og råd over hele AAU vil føre til, at AAU’s procedure på området gennemgås, og vi ser frem til en afklaring på, hvad nultolerance faktisk betyder i praksis.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: