AAU Update

Update Synspunkt

En anden vinkel på it-værktøjet til screening af stillingsopslag

Brugt med omtanke kan AAU’s nye it-værktøj, der screener stillingsopslag for implicit bias, faktisk hjælpe os med at tænke mere over de ord, vi vælger. Værktøjet kan dermed være med til at skabe mere ”rummelige” stillingsopslag. Det mener Lone Sarauw fra Center for Neuroplasticity and Pain, som har brugt værktøjet i praksis.

Lagt online: 13.02.2020

Af Lone Sarauw, Center for Neuroplasticity and Pain, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Det er min erfaring, at nye stillingsopslag ofte er temmelig kraftigt inspirerede af de stillingsopslag, der tidligere har været brugt på samme område – hvorfor opfinde den dybe tallerken igen, når den blev så grundigt opfundet sidste gang? På Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) har vi gennem længere tid arbejdet på at gøre vores stillingsopslag så præcise som muligt, men også så ”lækre” som muligt i håbet om at få flest muligt kvalificerede ansøgere til stillingerne. Så da jeg for nogle måneder siden blev gjort opmærksom på det nye it-værktøj, der kan screene stillingsopslag for implicit bias, prøvede jeg det af på et aktuelt stillingsopslag.

I analysen af vores ellers så grundigt gennemarbejdede stillingsopslag blev bl.a. udtrykket ”and/or” markeret med overskriften ”male stereotypes”. Baggrunden er selvfølgelig, at kvinder har en tendens til ikke at søge stillinger, hvor de ikke kan opfylde alle krav, mens mænd typisk søger bredere. Det fik os til at overveje, om det faktisk var præcist formuleret, og vi endte med at vælge at skrive ”or” i stedet. Til gengæld fik ordet ”Excellence” overskriften ”ethnicity stereotypes”, da det kan afholde forskellige etniske grupper fra at søge. Det valgte vi at ignorere, da CNAP rent faktisk er et ”Center of Excellence”, finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, hvilket vi meget gerne vil fremhæve i vores stillingsopslag.

Min oplevelse af værktøjet er altså, at det gjorde os opmærksom på ord, der kunne have en implicit bias, og kom med forslag til neutrale alternativer. Og det ligger vel netop i den implicitte del af bias’en, at værdiladningen af de valgte ord er underbevidst, og at afsenderen derfor ikke selv opdager den.  

Formålet med at bruge værktøjet er for mig at se at gøre opslagene mere ”rummelige”, så flere ansøgere kan se sig selv i opslaget og dermed får lyst til at søge stillingen. I en tid med hård kamp om de velkvalificerede ansøgere ville det være meget ærgerligt, hvis den mest kvalificerede kandidat undlod at søge stillingen, fordi opslaget af gammel vane eller pga. vores implicitte bias anvendte et ord, der lige så godt kunne have være et andet. Men det er samtidig helt klart min oplevelse, at man ikke ukritisk kan indarbejde alle værktøjets forslag – hvis ”must” rent faktisk er et must, skal det selvfølgelig blive stående, uanset værktøjets markering.

Så jeg tænker, at det gælder for værktøjet her som for så mange andre it-værktøjer, at det ikke fungerer ret godt, uden at der er et menneske i den anden ende til at reflektere over det resultat, det spytter ud. Jeg ser det således som et værktøj, der, når det bliver brugt med omtanke, kan hjælpe os med at tænke mere over de ord, vi vælger, og ikke mindre.

Læs også:

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: