AAU Update

Update Synspunkt

Delearbejdspladser baseres på misvisende resultater

En undersøgelse i ITS af hvor mange kontorarbejdspladser, der er besat i løbet af en arbejdsdag, har givet misvisende resultater. Det er derfor kritisabelt at bruge den som grundlag for at indføre delearbejdspladser. Det skriver arbejdsmiljørepræsentant i ITS Axel Kellermann i et indlæg til Update Synspunkt. Han får fuld opbakning af alle arbejdsmiljørepræsentanter i ITS.

Lagt online: 06.11.2020

Af: Axel Kellermann, Application Manager, arbejdsmiljørepræsentant, Udvikling og digitale services, IT Service

I en artikel på AAU Update d. 29.10.2020, ”Fælles service skal deles om færre arbejdspladser”, bliver der brugt nogle tal fra en undersøgelse, som tidligere er afvist som ikke retvisende pga. forkert metode til opgørelsen af belægningen på arbejdspladserne.

I af snittet med ”Positive erfaringer …..” refereres der til denne undersøgelse, hvor belægningen er målt til 40-60 %. I ITS havde vi sådan en undersøgelse, der var fejlbehæftet på flere måder og dermed ubrugelig til dette formål. De primære fejl var:

 • I de projektrum, vi havde, er der nogle arbejdspladser, som indgik i undersøgelsen som ordinære arbejdsplader. Det er de ikke, da de ikke kan benyttes, når projektrummet er i brug af en projektgruppe.
 • Mødelokaler var indregnet på den måde; når et 10-personers mødelokale var besat af et møde med 4 personer, så var rummet 40% belagt. Det betyder implicit, at der kan holdes møder med yderligere 6 personer i samme rum på samme tid. Det giver ingen mening.
 • Undersøgelsen blev foretaget over en 14-dages periode i april 2019, hvor der blev afviklet en del restferie.

Ser vi på detaljer i undersøgelsen, kunne det konstateres, at der på mange af de reelle arbejdspladser var en belægningsprocent på mellem 70-95%.

Disse kritikpunkter blev fremført på workshop møde i forbindelse med indretningen af FRB1 i begyndelsen af 2020.

Under vores workshops i forbindelse med flytningen til FRB1 havde vi også den oplevelse, at vi først placerede medarbejdere med behov for faste arbejdspladser:

 • Medarbejdere med specialudstyr
 • Medarbejdere, der skulle sidde nær hindanden aht. den daglige stabilitet af vores systemer
 • Medarbejdere, der alligevel er mellem 90-100% af tiden på deres plads
 • Medarbejdere, der arbejder i faste grupper med specielle krav til ro – f.eks. udviklere

Når disse medarbejdere var placeret, var der 30 pladser tilbage til 70 medarbejdere, hvilket igen betyder, at det ikke er 70% arbejdspladser, men kun 43%.

Så hvis forudsætningerne for denne besparelse skal holdes, vil det betyde, at der fremover skal arbejdes hjemmefra i en væsentlig del af tiden. Dette kan få følgende konsekvenser:

 • AAU skal tage et medansvar for indretningen af hjemmearbejdspladsen
 • Dårligere intern kommunikation
 • Dårligere arbejdsmiljø
 • Ændret produktivitet – faldende for mange

Jeg kan godt forstå at man gerne vil spare på kvadratmeter, men jeg kan også se, at det kan gå hårdt ud over effektivitet og arbejdsmiljø.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: