AAU Update

AAU's organisation

Vedtægt for Aalborg Universitet


Vedtægten beskriver Aalborg Universitets overordnede formål og fastlægger strukturen for universitetets ledelse og øvrige organisation. Vedtægten fastlægger desuden regler for valg til bestyrelse, akademisk råd, studienævn samt overordnede regler for regnskab.
 

Vedtægt for Aalborg Universitet

Rektors delegationsinstruks


Delegationsinstruksen fastlægger, hvilke af rektors beføjelser efter universitetsloven, som på generel basis overlades til dekanerne og andre ledere på Aalborg Universitet.
 

Rektors Delegationsinstruks