AAU Update

Foto:Colourbox

Vbn.aau.dk afløser personprofil.aau.dk

Igennem længere tid har alle AAU-ansattes medarbejderprofiler kunne findes på både personprofil.aau.dk og på vbn.aau.dk. Med et forarbejde tillader overlappet nu, at personprofil.aau.dk helt kan udfases, og fra slutningen af april vil det derfor være vbn.aau.dk, der alene vil sikre visningen af alle AAU-ansattes profiler.

Af Marianne Fuglsang Welling Farsinsen, AAU IT Services (ITS)

Både personprofil.aau.dk og vbn.aau.dk henter data om forskere og administrative medarbejderne ansat hos AAU fra samme system, nemlig PDS. Udfasningen af personprofil.aau.dk kan derfor ske uden risiko for, at stamdata om en AAU-ansat går tabt.

VBN som førstevalg 

Samtidig er det ikke længere muligt at opdatere softwaren bag personprofil.aau.dk, og det giver problemer med integrationer til andre systemer i takt med, at disse opdateres. Samtidig er VBN-portalen blevet udbygget, og den udgør derfor et oplagt førstevalg.

- VBN har også den fordel, at siden automatisk viser udgivelser, der knytter sig til en pågældende AAU-profil. Det er en stor fordel for forskerne, som på den vis altid vil få deres udgivelser vist i sammenhæng med deres navn og kontaktoplysninger, fortæller projektleder Axel Kellermann hos AAU IT Services (ITS), der står for udfasningen.

- Den fordel vil vi også gerne kunne understøtte systemmæssigt. Derudover vil udfasningen spare vedligehold af en side, der kan det samme som en allerede eksisterende side - vi kan bruge tiden fornuftigt på at gøre noget godt for brugerne andre steder i stedet for”, tilføjer han.

Hånd om øvrige funktioner

Personprofil.aau.dk præsenterer i dag en indgang til PDS, hvor alle AAU-ansatte på egen profil kan logge ind og tilføje diverse oplysninger og eksempelvis se hvornår, AAU har registreret, den ansatte holder ferie. Det vil man fortsat kunne ved blot at tilgå PDS direkte via pds.aau.dk.

Frem mod udfasningen af personprofil.aau.dk i slutningen af april pågår et stykke arbejde for at optimere informationen om, hvordan man fremover kan tilgå de forskellige funktioner, så der fx i AAU-Håndbogens afsnit om ”Ferie” vises direkte link til PDS, hvor den ansatte selv kan se sin registrerede ferie og så fremdeles.

Ved udfasningen sikres det naturligvis også, at man ledes automatisk videre til der, hvor informationen fremover vises, når man forsøger at tilgå personprofil.aau.dk. Der tages på den vis hånd om, at funktionerne fra personprofil.aau.dk fortsat kan finde virke og med en overgang, der har til hensigt at være så smidig for brugerne som overhovedet muligt.

Foto: AAU billedarkiv 2018 - Study in Denmark