AAU Update

Årets mest læste artikler på AAU Update. Fotos: AAU

Top 10: Årets mest læste på AAU Update

Læs eller genlæs de ti mest læste artikler på AAU Update i 2020.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

År 2020 har været usædvanligt år på AAU. Covid-19 har gennem adskillige måneder sat sit præg på hverdagen med digital undervisning, online-møder og diverse corona-restriktioner. Historier om den ændrede hverdag er også at finde blandt årets mest læste artikler på AAU Update.

Redaktionen har nedenfor samlet årets 10 mest læste artikler:

1: Trivselsbarometer 2020 - svarene tikker ind

Årets mest læste artikel handler om den årlige trivselsundersøgelse på AAU. Tidligere i december landede Trivselsbarometer 2020 i mailboksen hos AAU’s ansatte. Det indeholdt et spørgeskema med ni spørgsmål om tilfredshed, motivation, stresssymptomer og krænkende adfærd på arbejdspladsen. Artiklen præsenterede ændringer i spørgsmålene. Resultaterne forventes offentliggjort primo februar 2021.

2. AAU arbejder hjemmefra

Årets næstmest læste artikel på AAU Update i 2020 er den første artikel i serien ’AAU arbejder hjemmefra’. Ligesom store dele af resten af Danmark arbejdede AAU også hjemmefra i foret. Men hvordan indrettede vi os? Og hvad gjorde vi for at få struktur på en helt ny hverdag, hvor der også var børn, der skulle hjemmeskoles, og hvor turen i træningscentret ikke længere var mulig? Det svarede rektor Per Michael Johansen og prorektor Inger Askehave blandt andet på i artiklen.

Første artikel i serien 'AAU arbejder hjemmefra'. Privatfotos 

3. Direktion: AAU skal rejse mindre og bo på færre kvadratmeter

Fortsat faldende indtægter som følge af dimensionering og økonomisk usikkerhed om konsekvenserne af corona-krisen betyder, at universitetet skal bo på færre kvadratmeter, og at vi alle skal rejse mindre. Sådan lød det fra direktionen i maj.

4. Et fald i trivslen på AAU

Resultaterne af Trivselsbarometer 2019 viste et mindre fald i trivslen blandt AAU’s ansatte. Faldet i trivslen var næsten lige stor for kvinder og mænd, mens ældre medarbejdere og VIP’er havde oplevet det største fald i trivslen.

5. Omfattende bygningsbesparelser på AAU

Fra 2022 skal AAU årligt spare 40 millioner kroner på bygningsbudgettet, som omfatter husleje, drift og vedligeholdelse af AAU’s samlede bygningsmasse på omkring 265.000 kvadratmeter. Direktionen har derfor vedtaget en samlet plan, som vil berøre alle hovedområder, og hvor alle enheder bidrager til at realisere besparelsen. Artiklen redegør for, hvor de bygningsbesparelser skal findes i universitetets tre campusbyer.

Anden artikel fra serien 'AAU arbejder hjemmefra'. Privatfotos 

6. AAU arbejder hjemmefra – uge 2

Mange AAU-medarbejdere delte dette forår billeder fra hjemmekontorerne sammen med tips til, hvordan man bedst får arbejdsdagen til at fungere derhjemme. Det foregik i artikelserien ’AAU arbejder hjemmefra’, som AAU Update lancerede, da AAU måtte lukke fysisk ned på grund af Covid-19.

7. Videohilsen fra rektor

I en videohilsen fra hjemmekontoret kunne rektor Per Michael Johansen i april fortælle, at universitetsledelsen var ved at undersøge muligheden for at give medarbejdere og studerende mulighed for at hente arbejdsredskaber på kontorerne. Det var et ønske, som flere medarbejdere inden da havde givet udtryk for.

8: AAU-forskere skal kvalificere danske mål for FN’s 17 verdensmål

I januar kunne AAU Update fortælle, at forskere fra AAU skulle være med til at kvalificere og validere, hvordan vi måler på Danmarks status på FN’s verdensmål. De 15 deltagende forskere fra AAU kommer fra alle fem fakulteter og blev tilknyttet 15 af de i alt 17 verdensmål.

AAU-forskere skal kvalificere danske mål for FN’s 17 verdensmål. Foto: Emilie Bach Pedersen, AAU

9. Påskehilsen fra rektor

Under forårets corona-lockdown sendte rektor Per Michael Johansen flere gange videohilsner til universitetets medarbejdere og studerende fra sit hjemmekontor i Nørresundby. I sin påskehilsen benyttede rektor lejligheden til at takke medarbejdere og studerende for den store indsats og omstillingsparthed, som de havde udvist. Selvom regeringen dengang nyligt havde luftet muligheden for en begyndende normalisering efter påske, gav rektor i sin video udtryk for, at han forventede, at der ville blive tale om en længere indfasningsperiode.

10: Fælles Service skal deles om færre pladser

Ti medarbejdere skal frem over deles om syv kontorpladser. Det er den rettesnor, som alle AAU’s Fælles Service-afdelinger skal navigere efter, når der frem mod 2022 skal spares i alt 40 mio. kr. på AAU’s bygningsbudget. Den såkaldt aktivitetsbaserede indretning skal udmøntes i tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og Campus Service i løbet af de næste halvandet år, lød det fra universitetsdirektøren i november.

Populære synspunkter

Foruden ovennævnte artikler er debatindlæg på Update Synspunkt også at finde blandt det mest læste indhold på AAU Update. Det gør sig især gældende for disse indlæg: