AAU logo

AAU Update

AAU's studerende får mulighed for at bruge universitetets bygninger hen over sommeren. Foto: Lars Horn

Studerende får adgang til universitetet

AAU's studerende får mulighed for at bruge universitetets bygninger i Aalborg, Esbjerg og København hen over sommeren.

Af AAU's coronaberedskab. Foto: Lars Horn

Studerende på AAU får nu igen adgang til universitetets bygninger. Det sker, efter at uddannelses- og forskningsministeren den 19. juni åbnede for, at studerende på videregående uddannelser kan få adgang til faciliteter som fx læsesale, biblioteker, grupperum. Formålet med sommeradgangen er at give dem bedre mulighed for bl.a. opgaveskrivning, forberedelse af reeksamen eller planlægning af studiestartsarrangementer.

På AAU betyder det, at studerende igen kan benytte fællesarealer og læsesale, at studenterorganisationer igen får adgang til deres lokaler på universitetet, og at det igen bliver muligt for studerende at printe på nogle af universitetsbibliotekets printere.

Da dele af AAU, f.eks. seminarrum og læsesalen i Studenterhuset, allerede er lukket ned for sommerferien, og da de studerendes adgang skal ske inden for AAU’s regler for imødegåelse af coronasmitte (herunder krav om afstand, rengøring og adgang til værnemidler), kan det dog ikke påregnes, at der vil være adgang til samtlige universitetets lokaler hen over ferieperioden.

Fællesarealer vil som hovedregel være åbne, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet for lokaler på institutterne. Studerende kan forhøre sig i fagmiljøerne om, hvilke af miljøets lokaler der er tilgængelige.

Universitetets bygninger er stadig ikke åbne for forældre og andre pårørende. Derfor skal fejringer efter eksamen stadig foregå udenfor.

Universitetsbiblioteket (AUB)

Der er adgang til studiearbejdspladser på AUB’s faciliteter på Nordkraft i Aalborg, i Esbjerg og på AAU CPH, lige som der kan printes fra universitetsbibliotekets printere på Nordkraft i Aalborg og i Esbjerg.

Universitetsbibliotekets faciliteter på Kroghstræde 3 i Aalborg er på grund af flytning kun åbent i visse tidsrum og kun for afhentning og aflevering af bøger og materialer.

Fra 1. juli overgår universitetsbiblioteket til sommerplanen. Se på www.aub.aau.dk, hvordan de enkelte AUB-afdelinger holder åbent i ferieperioden.

Hold dig opdateret om corona på www.aau.dk/coronavirus 

Læs pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her