AAU Update

WeConsider, modtagere af Innofounder Graduate

Rekordår: AAU startups tager halvdelen af Innovationsfondens iværksætterstipendier

Armene er oppe over hovedet i AAUs inkubationsmiljøer. AAU startup teams har netop hjemtaget endnu 11 stipendier i Innovationsfondens Innofounder Graduate-program. Dermed har AAU startups taget knap 50% (24 ud af 52) af de udbudte stipendier i de seneste to ansøgningsrunder. Nu bærer systematisk samarbejde på entreprenørskabsområdet på tværs af AAUs campusser, fagmiljøer og erhvervsfremmesystemet for alvor frugt.

Af Mona Bjørn, AAU Innovation

- Jeg synes, at stipendierekorden beviser, at der er fundet en god model for den samlede entreprenørskabsindsats på AAU . Vi har udviklet og forfinet på den systematiske tilgang, der blandt andet understøtter sparringen mellem studenteriværksætterne, kompetent forretningsvejledning og ikke mindst rettidig inddragelse af erhvervslivet til trykprøvning af idéer og fremdrift”, siger Marie Fallgaard, ansvarlig for den understøttende entreprenørskabsenhed SEA på Aalborg Universitet.

Stipendier giver arbejdsro til at udvikle bæredygtige forretningskoncepter

I alt 11 personer fordelt på fem AAU startup teams gik i forårsrunden 2020 gennem Innovationsfondens nåleøje. Overbevisende pitches foran Innovationsfondens ekspertpanel har sikret hver enkelt teammedlem et 12 måneders stipendium, der giver økonomisk arbejdsro til at videreudvikle ideerne frem mod et bæredygtigt forretningskoncept.

- Vores panelmedlemmer kigger på iværksætterideerne fra mange sider. Helt grundlæggende vurderes det, om iværksætternes ideer skaber værdi og har forretningsmæssigt potentiale, om teamet bag kan realisere ideen og få den ud i markedet, og endeligt om ideen er innovativ og adskiller sig fra konkurrerende løsninger, siger Sidsel Hougaard, der er program officer i Innovationsfonden.

Innovationsfonden: AAU startups har god ballast med

Alle startup teamsene har været tilknyttet AAU’s brede entreprenørskabsindsats, der blandt andet omfatter en kandidatuddannelse i entreprenørskab, AAU Startup Program, vidensiværksætterinitiativet Innovativ Vækst samt AAU Inkubator.

I AAUs inkubationsmiljøer, der er forankret i fagmiljøerne, fokuseres der på, at de studerende tilegner sig kompetencer inden for forretningsudvikling, innovation og entreprenørskab. I processen opbygger de faglige netværk på tværs af universitetet og hos eksterne interessenter. 

Hos Innovationsfonden bliver der generelt lagt mærke til, at startup teams, der har en uddannelse fra AAU, er klædt rigtigt på til at ansøge InnoFounder programmet.

- Vi får mange gode ansøgninger fra AAU, så det er vores klare indtryk, at teamsene får en god ballast. Både i forhold til at skrive ansøgningerne, men også til at træne pitch, komme hele vejen rundt om deres forretningsmodel og dermed blive tydelige omkring, hvilket problem deres idé løser, og hvordan den føres ud i livet, siger Sidsel Hougaard fra Innovationsfonden.

Samarbejdet med erhvervsfremmesystemet skaber grobund for flere vidensiværksættere

For at skabe den største værdi for den regionale vækst- og vidensiværksætterindsats koordineres AAUs entreprenørskabsindsats tæt med aktørerne på det øvrige regionale erhvervsfremmeområde. Samarbejdet styrkes yderligere gennem en ny forretningsvejledningsmodel, som AAU er i gang med at udarbejde, der skal sikre professionel og ensartet vejledning af alle studenteriværksætterne.

- AAU vil fremadrettet sætte et endnu større fokus på den gode overgang fra studenteriværksætter til ”rigtig” iværksætter. Det er vigtigt, at vi er med til at skabe springbrætsmuligheder for de potentielle iværksættere efter endt uddannelse. Det gør vi blandt andet ved at understøtte studenteriværksætterne i at opnå ekstern finansiering og gennem et tæt samarbejde med det øvrige erhvervsfremmesystem”, udtaler Marie Fallgaard.

Innovativ Vækst er et eksempel på et understøttende overgangsinitiativ til ledige højtuddannede, der ønsker at forfølge iværksætterdrømmen. Tre af de fem teams, der er tildelt InnoFounder Graduate stipendier i forårsoptaget 2020, har været en del af et Innovativ Vækst forløb. Deltagere, der optages på forløbet, modtager dagpenge og fritages for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i op til 26 uger mod at arbejde fuld tid på at udvikle deres forretningsidé.  I det intensive forløb fokuseres der på fremdrift hen imod en bæredygtig forretning og på at blive i stand til tiltrække ekstern finansiering. 

Innovativ Vækst virksomheder er fortsat bæredygtige efter 3 år

I alt 83 højtuddannede deltog i 2019 i et Innovativ Vækst forløb. Ifølge Rasmus Hedegaard, der er AAU projektleder for initiativet, er det et klart udtryk for, at universitetets arbejde med studenteriværksættere skaber stærk synergi med de regionale entreprenørindsatser. Ca. 60% af de virksomheder som gennemfører forløbet overlever og er fortsat bæredygtige 3 år efter deltagelse og kan i høj grad forventes at bidrage med nye arbejdspladser i regionen.

 

De 5 AAU Startup teams, der har Modtaget Innofounder Graduate, forår 2020

 • Motioncatch identificerer objektivt belastninger i kroppen ved hjælp af bevægelsesmåling og ergonomisk software. Med denne viden kan der udvikles forebyggende løsninger, der fremmer medarbejdertrivsel. Teamet udgøres af kandidater i Sports Technology, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og har deltaget i Innovativ Vækst programmet og haft plads i AAU Inkubator under deres forløb.
 • WeConsider har udviklet LifeBoardet, et nyt perspektiv på udstyr til civil livredning på kysten. Visionen er at sætte nyt fokus på badesikkerhed og erstatte 1 ud af 20 redningskranse i EU inden 2025. Teamet udgøres af kandidater i Industrielt Design, Det Tekniske Fakultet For It Og Design, og har været en del af AAU Startup program og Innovativ Vækst.
 • ClearSky Imagery producerer daglige skyfrie satellitbilleder vha. radarteknologi og kunstig intelligens, der bl.a. er målrettet præcisionslandbrug. Sikrer landmanden komplet og opdateret remote sensing beslutningsinformation, der reducere omkostninger, optimerer høstudbyttet samt beskytter naturen. Teamet udgøres af kandidater i Management Accounting and Information, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Machine Learning, Det Tekniske Fakultet For It Og Design. Teamet har deltaget i Innovativ Vækst programmet.
 • Amunet Studio er et produktionsselskab, der laver tekniske løsninger for medieindustrien ved hjælp af real-time spilteknologi. Visionen er at bringe real-time teknologi i front inden for digital medieproduktion. Teamet udgøres af kandidater i Medialogi, Det Tekniske Fakultet For It Og Design, AAU CPH. Teamet har været en del af Startup Programmet og haft plads i inkubatoren i AAU CPH. 
 • Shecret kombinerer ny teknologi med et innovativt design, der giver kvinder med en fysisk funktionsnedsættelse frihed til at gå selvstændigt og sikkert på toilettet uden for hjemmet. Shecret består af en cand.tech. i Forretningsinnovation, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

 

Fakta om den understøttende entreprenørskabsindsat på AAU i 2019

 • 13 AAU dimittender, fordelt på 6 teams, blev optaget på Innovationsfondens 40 Innofounder Graduate iværksætterforløb
 • 132 studenteriværksættere blev optaget i AAU Startup program
 • 11 opnåede et Mikrolegat fra Fonden for Entreprenørskab
 • 831 AAU-studerende deltog i extra-curriculære aktiviteter inden for iværksætteri

 

Fakta om Innovativ Vækst

 • Innovativ Vækst støtter op om potentielle vækst- og vidensiværksættere, med særligt fokus på ledige dimittender fra videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland. Innovativ Vækst tilbyder et trefaset dagpengeberettiget iværksætterforløb på op til 26 uger. Der ydes forretningsmæssig sparring, midler til konsulentrådgivning samt støtte og adgang til mulige investorer.
 • Partnerne bag initiativet er Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet og University College Nordjylland og de lokale erhvervskontorer med støtte fra Den Europæiske Socialfond.

Kontakt Marie Fallgaard, mf@adm.aau.dk/9940 7386 for mere information om den understøttende indsats på entreprenørskabsområdet på Aalborg Universitet.