AAU logo

AAU Update

På grund af corona-situationen erstattets den fælles morgenmad på Honnørkajen i Aalborg i år af fælles morgenmad i de enkelte uddannelsesmiljøer. Arkivfoto: Studiestart 2019, Lars Horn

Rammerne for årets studiestart er på plads

Studiestarten for AAU’s kommende studerende bliver anderledes, end den plejer. Som konsekvens af corona-situationen kommer alle studiestartsaktiviteter til at foregå i uddannelsesmiljøerne. Tutorer, instruktorer, Studentersamfundet og medarbejdere står for at give de nye den bedst mulige start på AAU.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Når AAU til september byder velkommen til en ny årgang studerende i Aalborg, Esbjerg og København, kommer studiestarten til at foregå på en ny måde. På grund af corona-situationen har AAU’s ledelse besluttet, at studiestartsaktiviteterne udelukkende skal afholdes i de enkelte uddannelsesmiljøer. Det betyder blandt andet, at den fælles studiestart på Honnørkajen i Aalborg midlertidigt aflyses, og at alle aktiviteter gennemføres på uddannelserne. Studiestartsarrangementerne på campus i Esbjerg og København tilpasses ligeledes til de vilkår, der i kraft af corona-situationen gør sig gældende.

Den officielle velkomst med taler fra rektor Per Michael Johansen, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og forkvinde for Studentersamfundet Cecilie Pallisgaard vil desuden foregå via video.

- Studiestarten er en helt særlig tid for vores studerende. Den første tid er afgørende for den enkelte studerendes faglige og sociale trivsel, og derfor er det vigtigt, at vi på trods af corona giver vores studerende en god og tryg start på deres tid på AAU, siger prorektor for uddannelse Inger Askehave.

Rammer og anbefalinger vedtaget

Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) på AAU vedtog i maj rammerne for studiestarten og har desuden formuleret en række overordnede anbefalinger, som det er op til de enkelte studier at tage stilling til. Rus-instruktører, tutor-koordinatorer m.fl. arbejder i øjeblikket på højtryk for at få de specifikke detaljer på plads for de enkelte studier.

Det ligger imidlertid fast, at hytteture, rusture og lign. ikke gennemføres i efterårssemesteret. Forudsat at myndighedernes regler til den tid tillader det, er det op til de enkelte uddannelser at vurdere, om der skal gennemføres hytteture i forårssemesteret i stedet. Alle planer for studiestartsaktiviteter skal godkendes med henblik på sikring af overholdelse af myndighedernes regler og anbefalinger. De enkelte fakulteter fastlægger, hvordan godkendelse vil ske på eget område.

Vil du vide mere?