AAU Update

AAU-professor Frede Blaabjerg er udnævnt til posten som ny formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Foto: AAU

Professor Frede Blaabjerg fra AAU modtager betydningsfuld formandspost

Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet til posten som ny formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Af Jeannette Bylov, AAU Kommunikation

Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet (AAU) står nu i spidsen for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Han er netop blevet udnævnt til formand af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. Frede Blaabjerg skal sammen med otte medlemmer være med til at sikre en strategisk udvikling af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet.

Prisvinder og internationalt anerkendt forsker

Frede Blaabjerg er professor i effektelektronik på Institut for Energiteknik. Han er blandt de førende i verden på sit felt og har blandt andet modtaget prisen Global Energy Prize for sit tekniske og ledelsesmæssige bidrag til forskningen i effektelektronik. Frede Blaabjerg er desuden præsident for IEEE Power Electronics Society. Han har i løbet af sin karriere stået bag mere end 1.400 videnskabelige artikler.

- Stort tillykke til professor Frede Blaabjerg. Det er en velfortjent anerkendelse af både Fredes forskningsindsats og hans mangeårige indsats i både nationale og internationale faglige råd. Det er en vigtig rådgivende funktion i dansk forskning, og det er godt at se en AAU-forsker i spidsen, når regeringen skal træffe beslutninger om udviklingen af dansk forskning, teknologi og innovation, siger rektor Per Michael Johansen.

AAU har nu to medlemmer i rådet

Med Frede Blaabjerg som ny formand har AAU nu to medlemmer repræsenteret i rådet, idet forskningschef Søren Bech er blevet genudnævnt. De nye medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) begynder arbejdet den 1. april 2020. I forbindelse med udnævnelsen af de nye medlemmer er fire siddende medlemmer blevet genudpeget for en periode på tre år.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd giver uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologiudvikling og innovation på et overordnet niveau – eksempelvis om forskningens rolle i forhold til den grønne omstilling.

FAKTA: Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab og således ikke repræsenterer politiske, institutions- eller økonomiske interesser.

Rådet sammensættes af anerkendte forskere eller forskningskyndige og folk med anden baggrund for eksempel fra erhvervslivet. Beskikkelsesperioden er tre år med mulighed for genudpegning i endnu én periode på yderligere tre år. Rådet sekretariatsbetjenes af et uafhængigt sekretariat i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Rådets sammensætning per 1. april 2020 er:

  • Professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet (formand)
  • Professor, centerleder Jes Broeng, Danmarks Tekniske Universitet
  • Professor, centerleder Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet
  • Professor MSO Kristine Niss, Roskilde Universitet
  • Forskningsdirektør Christina Aabo, Ørsted
  • Institutleder Anna Haldrup, Københavns Universitet (genudpeget)
  • Professor, direktør Søren Rud Keiding, Aarhus Universitet (genudpeget)
  • Professor, forskningschef Søren Bech, B&O og Aalborg Universitet (genudpeget)
  • Professor, Head of Talent Programmes Thomas Sinkjær, Lundbeckfonden (genudpeget)