AAU Update

Ny VBN-forskningsportal styrker synliggørelsen af forskning fra AAU

Ny VBN-forskningsportal styrker synliggørelsen af forskning fra AAU

Onsdag den 10. april går Aalborg Universitets nye forskningsportal i luften.

Af Anne Lykke, Aalborg Universitets Bibliotek (AUB)

VBN-teamet har længe arbejdet målrettet på en ny version af AAU’s forskningsportal, som kan imødekomme de stadigt stigende krav til synliggørelse og formidling af forskning. Det er derfor med stor glæde vi kan annoncere, at den nye forskningsportal lanceres den 10. april. Portalen vil skabe bedre rammer for at præsentere forskning udført ved AAU og skal være med til at styrke AAU’s position både nationalt og internationalt.

Ny portal

Den nye VBN-portal er et standardprodukt skabt til at favne universitetets faglige bredde og til at muliggøre en stærk eksponering af forskningen fra samtlige fagområder. Produktet erstatter således de talrige lokale forskningsportaler, som gennem årene er blevet implementeret ved universiteter verden over. AAU’s nuværende VBN-portal er et af disse meget vedligeholdelsestunge og udviklingsskrævende systemer, og VBN-teamet ser frem til en forskningsportal, der er under løbende opdatering og udvikling.

Systemet bag forskningsportalen vil fortsat være Pure. Dermed sker der ingen ændringer i den eksisterende praksis omkring registrering.

Med lanceringen af den nye VBN-portal følger en række ændringer, herunder:

  • Et nyt grafisk design med fokus på profilering og brugervenlighed
  • En ny funktionalitet kaldet ”Fingerprint”, der automatisk genereres på profiler, organisatoriske enheder og publikationer med henblik på øget eksponering og smartere søgning. Denne funktionalitet erstatter den tidligere funktionalitet ”AAU Eksperterne”
  • Tilføjelsen af nye moduler for registrering og formidling af: Impact, Datasæt og Faciliteter & Udstyr
  • En bedre formidling af relationer mellem alt indhold, eks. bevillinger, projekter, publikationer og forskere
  • Endvidere kobles publikationsregistreringer i VBN/Pure fremover stærkere sammen med universitetsbibliotekets søgemaskine med henblik på at øge eksponeringen.

Vi vil efter lancering løbende følge op med nyt omkring portalens indhold og muligheder.

Yderligere informationer

Implementeringen af den nye portal er koordineret med AAU IT Services' (ITS) igangværende nedlukning af universitetets gamle personprofil.

VBN-teamet er opmærksom på, at der i den første tid kan være behov for tilpasninger i portalens indhold, og står klar til at understøtte denne proces.

Vi vil efter aftale med det enkelte institut, den enkelte faggruppe og andre interessenter præsentere den nye portal. Derudover tilbyder vi diverse kursusaktiviteter vedr. Pure og VBN. Oplysninger om kurser findes i Plan2learn (opdateres løbende). På VBN-teamets hjemmeside findes uddybende informationer til forskningsregistrering i Pure og formidling via VBN-portalen.

Derudover kan vi kontaktes på vbn@aub.aau.dk.

LÆS OGSÅ: Vbn.aau.dk afløser personprofil.aau.dk