AAU Update

Lær at spotte ubevidste bias i dit arbejde

Lær at spotte ubevidste bias i dit arbejde

I arbejdet med ligestilling og diversitet på AAU er et vigtigt skridt at blive bevidst om egne ubevidste bias. Det hjælper en række workshops, som alle ansatte kan deltage i, med at sætte fokus på.

Tekst: Louise Toft Andersen, AC-fuldmægtig, Udvalget for Ligestilling og Diversitet
Grafik: Colourbox

Ubevidste bias, hvor man – ubevidst – foretrækker fx et bestemt køn, en bestemt nationalitet eller en bestemt aldersgruppe, er helt afgørende at blive opmærksom på i arbejdet med at fremme ligestilling og diversitet.

Derfor har Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) på AAU taget initiativ til en række workshops, hvor netop ubevidste bias i arbejdsprocesser og arbejdskultur er i fokus.

- På AAU ønsker vi en diversificerede og inkluderende arbejdskultur, hvor vi udnytter potentialet i mangfoldigheden og skaber innovative teams. Derfor sætter ULD i øjeblikket fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kan reducere ubevidste bias i egne arbejdsprocesser ved at invitere til at deltage i workshops, der sætter fokus på emnet via konkrete cases fra hverdagen, siger formand for ULD og dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Lars Hvilsted Rasmussen.

Der har været afholdt 2x2 workshops i ubevidste bias i løbet af november og december, hvor ca. 22 ledere og medarbejdere er blevet introduceret for, hvordan ubevidste bias kan være med til at spænde ben for eksempelvis målrettet kommunikation til en mangfoldig gruppe, rekrutteringsprocesser, vores måde at give hinanden feedback og hvordan vi kigge på kompetencer.

Positive tilbagemeldinger

Der har været mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne på de første workshops, som har vist stor begejstring for de konkrete værktøjer, de er blevet introduceret for.

- Vi er blevet introduceret for forskellige værktøjer, som vi kan bruge for at minimere effekten af det ubevidste og forbedre vores beslutningsprocesser betydeligt, så vi i højere grad træffer beslutninger, som styrker mangfoldigheden og skaber en inkluderende arbejdsplads, siger Charlotte Spliid Knudsen, der arbejder som HR-konsulent på AAU.

Tilmeld dig workshops i det nye år

I det nye år afholdes endnu en række workshops, som faciliteres af konsulentfirmaet Living Institute - Center of Applied Diversity Intelligence.

På workshoppen får deltagerne mulighed for at arbejde med cases fra egen arbejdsdag, som kan bidrage til at øge opmærksomheden på egen ubevidste tanker og handlinger.

Alle ansatte på AAU kan melde sig til disse workshops – første workshop i det nye år bliver torsdag den 14. januar. Der faciliteres workshops på både dansk og engelsk.

Læs mere og tilmeld dig her

Du kan læse mere om ULD’s arbejde med at fremme ligestilling og diversitet på AAU på ULD's hjemmeside