AAU Update

Kandidat i biologi vinder Roblon Prisen 2018

Kandidat i biologi vinder Roblon Prisen 2018

Et værktøj, der forbedrer mulighederne for at klassificere forskellige typer af lymfeknudekræft, er resultatet af Thomas Yssing Michaelsens speciale, som netop har sikret ham Roblon Prisen 2018.

I sommer afsluttede Thomas Yssing Michaelsen sin kandidatuddannelse i biologi med et speciale, der blandt andet har forbedret mulighederne for at klassificere en type lymfeknudekræft, der består af diffust storcellet B-celle lymfomer. Med den nye metode til klassificering er potentialet for at vælge den rette behandling til hver enkelt patient også rykket et skridt nærmere. Specialet, der er både innovativt og af høj kvalitet, er netop blevet kåret som vinder af Roblon Prisen 2018. Med prisen følger 100.000 kr.

POTENTIALE: GUIDE TIL BEHANDLINGSVALG

Oprindeligt har læger klassificeret forskellige undertyper af lymfeknudekræft ved at undersøge celler fra en kræfttumor i et mikroskop. På den baggrund har lægen vurderet, hvilken type lymfeknudekræft patienten har, og hvilken behandlingsform der vil være egnet. I nyere tid er det også blevet muligt at undersøge tumoren på et molekylært niveau. Den nye metode, som Thomas Yssing Michaelsen har videreudviklet på, gør det muligt at undersøge tumoren molekylært i en højere detaljeringsgrad end tidligere. Det vil sige, at man ud fra en biopsi fra tumoren kan bruge RNA’et til at undersøge mønstre for, hvilke gener der er aktive i tumoren.

- Jeg har videreudviklet på en metode, som kan placere patienter i forskellige kategorier med forskellige overlevelseschancer og behandlingsbehov på baggrund af den enkelte patients biologi, siger Thomas Yssing Michaelsen

Med den nye metode er det nu muligt at dele typerne af diffust storcellet B-celle lymfom op i fire forskellige molekylære klasser, hvor lægerne tidligere kun har opdelt kræfttyperne i to med de nuværende standarder.

- Fordelen ved den nye metode er, at vi kan gennemføre klassifikationen meget mere præcist, fordi vi har flere biologisk definerede undergrupper. Desuden er resultatet fuldstændigt upåvirket af lægens subjektive holdning. Og samtidig er metoden både hurtig og billig, forklarer Thomas Yssing Michaelsen.

Han vurderer, at næste skridt efter resultaterne i specialet bliver at finde ud af, hvad der rent biologisk er afgørende for de forskellige overlevelseschancer. Med den viden vil det også på sigt være muligt at vælge en behandlingsform, der tager højde for forskellige subtyper af sygdommen, og som vil være mere præcis i forhold til, hvad patienten vil respondere bedst på.

IMPONEREDE VEJLEDERE

Det er Thomas’ to specialevejledere, der har indstillet ham til prisen, og i indstillingen skrev de blandt andet:

Thomas har, trods sin unge alder, et stort talent for organisering og koordinering af et komplekst laboratoriemæssigt arbejde og har formået at optræde kompetent over for langt mere erfarne kolleger i både Danmark og Tyskland, lyder det blandet andet i indstillingen fra professor Martin Bøgsted og lektor Mads Albertsen.

Thomas fortsætter sit arbejde i forskningens verden, hvor han i dag er ansat som ph.d.-studerende på Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet.

FAKTA

  • Roblon Fonden i Frederikshavn har siden 2008 uddelt Roblon Prisen på 100.000 kr.
  • Prisen tildeles en studerende eller gruppe af studerende på Aalborg Universitet, der har skrevet et speciale af høj kvalitet, som er innovativt og nyskabende
  • Roblon Prisen uddeles ved AAU’s årsfest
  • Dette års modtager, Thomas Yssing Michaelsen, blev uddannet cand. scient. i biologi i juni 2017
  • I løbet af specialeperioden har Thomas arbejdet sammen med den internationalt anerkendte hæmapatologiske afdeling på universitetshospitalet i Kiel.

Læs også: Louise Møller Haase årets underviser på AAU

Læs også: Hæder til ung smerteforsker

Læs også: Billeder: Forrygende universitetsfest

Læs også: Årsfest med fokus på excellence og engagement