AAU logo

AAU Update

Forskningsprojekt med mission

Forskningsprojekt med mission

Det tværvidenskabelige forskningsprojekt EXOTIC er skudt i gang med åbningsseminar i Aalborg. Ifølge Lars Hvilsted Rasmussen, dekan og direktionsansvarlig for forskning, så har EXOTIC alt det, der skal til, for at blive et rigtigt godt eksempel: For at blive ”State-of-the-art” inden for såkaldt mission-oriented science.

Se flere billeder nederst.

Click here for English version.

EXOTIC har alt det, der skal til, for at blive det rigtig gode eksempel, fortalte dekan Lars Hvilsted Rasmussen under sin åbningstale til åbningsseminaret for det tværvidenskabelige forskningsprojekt EXOTIC. Han havde også en hilsen med fra direktionen: At de forventede, at EXOTIC over de næste tre år bliver ’state-of-the-art’ inden for såkaldt mission-oriented science.

Om udtrykket mission-oriented science forklarede Lars Hvilsted Rasmussen:

- De brede målsætninger – fx FNs verdensmål – er gode pejlemærker, men de er for svære at forholde sig til. Omvendt er forskningsprojekter ofte så smalle, at de ikke har stor nok effekt og gennemslagskraft. Derfor ønsker man at arbejde med et begreb, der placerer sig midt i mellem i abstraktionsniveau; nemlig ‘en mission’.

fokus på forsknings-missioner

Dekanen forklarede, at EU derfor melder, at vi fremover skal have fokus på forsknings-missioner, der har brede samfundsmæssige relevanser, med klare retninger og er tidsbegrænsede, er ambitiøse, realistiske, går på tværs af aktører og discipliner og inddrager borgerne og finder løsningsmuligheder.

- Vi skal vænne os til denne tænkning. At vi skal tænke i missioner og forholde os til, hvad behovet er for vores videnskabelige fund. Så vil vi nemlig også være i stand til at hente store forskningsmidler hjem – og sikre fremtidens forskning på Aalborg Universitet, fortalte Lars Hvilsted.

Dermed var der åbnet for EXOTIC, der på sin åbningsdag havde et tætpakket seminar med fokus på udvikling af exoskeletter og robotter til rehabilitering af mennesker med funktionsnedsættelse.

Seminaret gav mulighed for at få indblik i den udvikling, der i øjeblikket foregår inden for anvendelse af exoskeletter og robotter. Dagen bød på oplæg fra forskere ved AAU og ledere fra erhvervslivet, som hver især bød på viden og erfaring om de muligheder der er, ved at anvende exoskeletter og robotter i pleje- og sundhedssektoren. 

OM EXOTIC

EXOTIC-projektet er et resultat af Aalborg Universitets tværvidenskabelige strategi i Viden for Verden. Projektets formål er at forske i mulighederne for anvendelsen af exoskeletter og robotter til fordel for plejepersonale og mennesker med funktionsnedsættelse. Der er særligt fokus på hvordan teknologierne bag løsningerne kan gøres brugervenlige så brugeren også finder det acceptabelt at benytte løsningen i dagligdagen. 

Helt specifikt handler EXOTIC-projektet om udvikling af den første tungestyrede intelligente exoskeletarm/-hånd med samme bevægelighed som en menneskearm: EXOTIC. Holdet bag EXOTIC er en tværfaglig gruppe af forskere og en gruppe af eksterne partnere, alle koordineret af lektor Lotte N. S. Andreasen Struijk. 

Læs og hør mere om det tværvidenskabelige forskningsprojekt EXOTIC:
www.strategi.aau.dk/EXOTIC/

Læs mere om AAU’s strategi og de andre tværvidenskabelige forskningsprojekter: 
www.strategi.aau.dk