AAU Update

BUILD SKUDT GODT I GANG

BUILD SKUDT GODT I GANG

AAU’s nyeste skud på stammen, Institut for Byggeri, By og Miljø – i daglig tale BUILD – blev onsdag og torsdag indviet med receptioner i København og Aalborg. Der blev samtidig budt velkommen til den nye institutleder Lars Pico Geerdsen.

Tekst: Karina Sandfeld Jensen, BUILD, og Trine Kristensen, AAU Kommunikation
Foto: Simon Lei Fredslund, BUILD, Trine Kristensen, AAU Kommunikation, og Vivi Søndergaard, BUILD

Onsdag d. 8. januar og torsdag d. 9. januar blev der holdt to receptioner i hhv. København og Aalborg for at markere startskuddet til det nye institut BUILD og byde velkommen til den nye institutleder Lars Pico Geerdsen. Begge arrangementer var velbesøgte af både medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

Indvielse af BUILD på AAU i København.

Indvielse af BUILD på AAU i Aalborg.

BUILD er resultatet af fusionen mellem de to institutter SBi og Byggeri og Anlæg pr. 1. januar. Samtidig er den tidligere forskningsenhed Kraks Fonds Byforskning blevet en del af det nye institut.

Kombinerer ingeniørvidenskab med samfundsvidenskab og humaniora

Instituttet er Danmarks største forsknings- og uddannelsesenhed inden for byggeri og det byggede miljø, og målet er blandt andet at kombinere kompetencerne fra det ingeniørfaglige og tekniske i bygge- og anlægsfeltet med kompetencer fra samfundsvidenskab og humaniora – blandt andet inden for bymiljø, boligforhold og sociologi.

Dekan: Nyt institut har unik faglig bredde

Mogens Rysholt Poulsen, dekan på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU.

Dekan Mogens Rysholt Poulsen begrundede fusionen således:

”Fusionen af SBi og Byggeri og Anlæg kombinerer to institutter en unik faglig bredde og kompetence hver især. Den faglige bredde skal bevares, udbygges og styrkes med fusionen. Der er stærke synergier mellem vidensområderne. Fusionen giver bedre muligheder for at forske, rådgive og uddanne i disse vigtige emner og komme med bud på unikke løsninger, der løfter sektorens udfordringer inden for byggeri, anlæg og byforskning.”

Ny institutleder: Vores viden skal ud at arbejde

Lars Pico Geerdsen, institutleder på BUILD på AAU.

Institutleder Lars Pico Geerdsen præsenterede nogle af sine visioner for det nye institut:

”BUILD skal være bannerførende inden for forskningen. Vi skal udgives i de bedste journals og sikre relevans for branchen. Men forskningen er et middel, ikke et mål. Vores mål er, at få viden ud at arbejde. Derfor skal vi fortsat undervise og uddanne kandidater, som er fremtidens medarbejdere i branchen, og praktiserer den viden, de har fået hos os. Det er vigtigt, at vores viden fortsat bliver kommunikeret ud i verdenen, som det f.eks. gøres i de nuværende SBi-anvisninger. Og endelig skal vi sørge for løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer, såsom global opvarmning og urbanisering. Her kommer BUILD til at have en afgørende rolle ift. skabe viden og finde de gode løsninger.”

Dansk Byggeri: Instituttet fortsætter sin relevans for sektoren med fusionen

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

I København var direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri inviteret til at sige et par ord om branchens syn på fusionen. Han sagde blandt andet:

”Fusionen er en god idé, der kan være med til at sikre, at instituttet fortsat er relevant for den sektor, det betjener. At sikre relevans for sektoren handler om at skabe og formidle relevant viden, at uddanne relevante kandidater, og at have et samspil med myndighederne og branchen om klog regulering. Det er vigtigt for, at byggebranchen kan levere den kvalitet, som efterspørges, men også for at byggebranchen kan komme med et kvalificeret bud på problemerne med fremtidens CO2-reduktion.”

Aalborg Portland: Godt set med tværvidenskabelighed

Jesper Sand Damtoft, udviklingsdirektør på Aalborg Portland.

I Aalborg var der ros til etableringen af det nye institut fra udviklingsdirektør på Aalborg Portland Jesper Sand Damtoft:

”Det er rigtig godt set at kombinere tværvidenskaben i det nye institut. Fremtidens byggeri skal i højere grad afspejle den måde, vi bruger vores bygninger på. Derudover skal vi som branche blive bedre til at minimere miljøpåvirkningen af byggeriet og blandt andet tænke byggeriets livscyklus ind. Digitalisering er desuden et område, vi skal blive endnu bedre til at forstå mulighederne i. Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne rose AAU for jeres PBL-tilgang til undervisningen. De kandidater, vi ansætter i branchen, er vant til at arbejde struktureret og i teams og ved, hvordan man skal forholde sig til forskellige stakeholders i et projekt. Det er en stor gevinst for virksomhederne.”

På instituttets nye hjemmeside kan du blandt andet finde forskning, uddannelser og kurser – se mere på build.aau.dk.

Se eksempler på forskning fra BUILD i dette faktaark

Læs mere om BUILD