AAU logo

AAU Update

Workshop om undervisning i entreprenørskab på AAU

Workshop: Vær med til at forbedre entreprenørskabs-undervisningen på AAU

Vil du være med til at udvikle og sætte dagsordenen for entreprenørskabs-undervisning på Aalborg Universitet? Så har du nu muligheden for at deltage i AAU’s PBL & Entreprenørskabs-workshop den 23. maj.

Tekst: Thomas Møller Christensen, AAU Innovation
Billede: Colourbox

Entreprenørskab er et begreb, som for tiden nyder stor opmærksomhed. Også på AAU, hvor entreprenørskab i undervisningen er blevet et særligt interesseområde.

Et nyt projekt på AAU vil nemlig koble entreprenørskab sammen med PBL i undervisningen. Projektet tager udgangspunkt i et øget behov for at udvikle nye undervisningsformer, der fremmer udviklingen af entreprenørielle kompetencer på tværs af hele AAU.

- Entreprenørskab i uddannelserne er et strategisk fokusområde på AAU. Og hvis entreprenørskabs-indsatsen for alvor skal skabe innovation og øget relevans, skal den forankres i uddannelserne, forklarer projektleder Jesper Vestergaard fra Supporting Entrepreneurship at Aalborg University (SEA).

Deltag i workshop og få indflydelse

Og nu kan du være med til at sætte dit præg på, hvordan AAU arbejder med at udvikle de studerendes entreprenørielle kompetencer. Det sker på en workshop den 23. maj kl. 12-17.

- Efter en indledende periode med indsamling af data fra fagmiljøerne er vi nu klar til afholde en workshop for alle ansatte med interesse for eller erfaring med at sammenkoble PBL og entreprenørskab. Det kan både være undervisere, semesterkoordinatorer, studieledere og andre, der har berøring med undervisning på AAU, siger Jesper Vestergaard.

På workshoppen får deltagerne indsigt i og mulighed for at bidrage til at sammenkoble AAU’s PBL-model med entreprenørskabs-tankegangen. Det sker dels via diskussion og fælles udvikling af modeller, begreber og værktøjer og dels gennem erfaringsudveksling og videndeling med andre, der enten har interesse for eller arbejder i krydsfeltet mellem entreprenørskab og PBL i undervisningen.

Ved projekts afslutning til november vil resultater og erfaringer fra workshoppen blive beskrevet i et værktøjskatalog, som deles på tværs af hele AAU.

Ikke bare en iværksætteruddannelse

Men handler undervisning i entreprenørskab i virkeligheden ikke bare om at lære de studerende at starte egen virksomhed?

- Nej, gennem entreprenørskab kan de studerende også udvikle deres employability. Det giver nogle muligheder for at vores studerende kan være proaktive, mulighedsorienterede, værdiskabende og nytænkende - kompetencer man også bruger i erhvervslivet generelt. Derfor ser vi det som et perspektiv for alle studerende og ikke kun dem, som vil være iværksættere, fortæller Jesper Vestergaard.

Tanken bag at sammenkoble entreprenørskab og PBL er helt grundlæggende at gøre de studerende opmærksomme på flere forskellige dimensioner i deres egen læringsproces. I hver af disse centrale dimensioner udvikler de viden, kompetencer og færdigheder, der relateres til PBL og entreprenørskab.

- Så ved at koble PBL på entreprenørskabs-begrebet tror vi på, at vi kan skabe et andet mindset hos de studerende, hvor de lærer at skabe værdi for ikke bare dem selv men i høj grad også for andre, siger Jesper Vestergaard.

Workshoppen er en del af projekterne ”Science for Society” og "PBL & Entreprenørskab - sammenkobling og udvikling af begreber og praksis, der fremmer entreprenante kompetencer på tværs af AAU".

Se hele programmet og tilmeld dig på AAU's kursusportal Plan2Learn