AAU Update

Viceinstitutleder på instituttet BUILD udpeget som nyt rådsmedlem i klimarådet

Viceinstitutleder på instituttet BUILD udpeget som nyt rådsmedlem i klimarådet

Per Heiselberg, professor og viceinstitutleder på instituttet BUILD på AAU er netop udnævnt til nyt rådsmedlem i Klimarådet. Per forsker bl.a. i bygningers energieffektivitet og energiforbrug og bliver derfor Klimarådets ekspert på bygningsområdet.

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der leverer uvildig rådgivning til regeringen og Folketinget om de nødvendige klimatiltag, som Danmark skal igangsætte for at nå 70-procentsmålet i 2030 og målet om klimaneutralitet i 2050.

I Danmark udgør bygningers andel i de samlede udledninger af drivhusgasser omkring 40% årligt. Derfor er der et stort potentiale i at se på, hvordan byggesektoren kan bidrage til at nå klimamålene:

- Bygningernes energiforbrug, byggeprocessen i forbindelse med nybyggeri eller renovering og produktionen af byggematerialer bidrager betydeligt til Danmarks CO2-udledning. Byggesektoren spiller derfor en nøglerolle i den grønne omstilling. Jeg glæder mig til som nyt medlem af Klimarådet at kunne bidrage med viden om, hvordan byggesektoren kan bidrage til reduktion af udledningen af drivhusgasser og omstillingen af samfundet, siger professor Per Heiselberg, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø.

Læs mere om den nylige udvidelse af klimarådets medlemmer her:

https://klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-udvides-med-nye-raadsmedlemmer

AAU Update nyhedsliste

Se listen