AAU Update

Vellykket konference: AI for the People møder stor interesse fra alle fagmiljøer

Vellykket konference: AI for the People møder stor interesse fra alle fagmiljøer

Da AAU’s AI for the People Center den 11. november kunne slå dørene op for årets AI for the People-konference på CREATE, var det også denne gang med en stigende interesse og deltagelse fra samtlige af AAU’s fagmiljøer.

Tekst: Marianne Fuglsang Welling Farsinsen   ITS Foto: Rainer Bohm, ITS

Med de lidt over 100 deltagere var der fuldt hus og allerede fra morgenstunden godt gang i netværk og videndeling, da konferencen AI for the People startede ud 8.30 den 11. november. AI for the People-styregruppeformand, professor Thomas Moeslund fortæller:

- Formålet med konferencen er naturligvis at få vist gode eksempler på brugen af AI, og derved give viden og inspiration til deltagerne, men allervigtigst ser vi konferencen som den oplagte mulighed for at skabe og styrke netværket på tværs af AAU. Derfor er jeg også virkelig glad for at se, hvor stor interessen for deltagelse er og hvor flot, AAU bredt er repræsenteret her i dag – når vi lykkes med at skabe dialog og netværk på tværs, så er der den bedste grobund for, at vi i fremtiden kan hjælpe med at sætte de rette samarbejder op og på den måde hjælpe AAU til kompetencer og brug af AI i forskningen, siger Thomas Moeslund.

Igen i år var der stor interesse for AI for the People-konferencen, hvilked resulterede i ventelisten på deltagelse. Det store engagement blandt fremmødte deltagere og oplægsholdere fortæller noget vigtigt om udviklingen og betydningen af AI; det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt AI gør sin entre inden for alle forskningsmiljøer, det er et spørgsmål om, hvordan vi har og får viden og kompetencer til at bruge AI mest værdifuldt i vores forskning på AAU.

AI-faglige oplæg og poster sessions

Efter morgenens netværksdel bød konferenceprogrammet først på en officiel velkomst og dernæst faglige oplæg. Hicham Johra fra BUILD, AAU var første oplægsholder og fortalte om sin forskning i solafskærmning ved brug af AI – et alletiders eksempel på et ”bridging project”, hvor netop AI-kompetencer fra AAU kan kobles værdifuldt i samarbejdet med et forskningsfokus inden for et helt andet felt. Konkret et samarbejde mellem ENG og TECH.

Næste oplægsholder var professor Serge Belongie, Head of AI Pioneer Center ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet, som holdt et mere teknisk-fokuseret oplæg med titlen ”Fine-grained Analysis and Extended Reality”.

Dagens tredje oplæg var ved professor David Budtz fra AAU, som gjorde konferencens deltagere klogere på processer og indsats for viden-udveksling og -grundlag for regeringens beslutningstagen med afsæt i forskning.

Efter gode spørgsmål fra salen og dialog om oplæggenes emner, var der frokost og poster session i det tilstødende lokale, hvor deltagere have medbragt posters som eksempler på deres egen forskning og brug af AI som fællesnævner.

AAU’s CLAAUDIA havde udover posters også medbragt Jetson Nano til demo, så konferencedeltagerne kunne opleve, hvordan de fungerer. Netop Jetson Nano er en lettilgængelig måde at starte ud på brugen af AI, og de udlånes ved henvendelse hos AUB’s front deske både i Aalborg, Esbjerg og København. Med udlånet følger naturligvis vejledning og support fra CLAAUDIA (se mere her).

AI for the People Center-styregruppemedlem Lasse Riis Østergaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, takkede for dagens spændende oplæg, de mange posters og den overvældende interesse i konferencen med lovning på, at der næste år arbejdes på med større faciliteter at kunne imødekomme efterspørgslen på deltagelse og det voksende behov for videndeling og netværk om AI.

AI på AAU nu og i fremtiden

Den veloverståede konference giver AI for the People Center motivation til det fortsatte arbejde med udbredelse, netværk og kompetenceudvikling til anvendelse af AI i forskning og undervisning på AAU. Thomas Moeslund forklarer:

- Med så stor interesse og højt engagement blandt deltagere og interesserede i konferencen bekræftes vi i, at AI er i rivende udvikling i forhold til at gøre sit indtog i alle forskningsområder. Det vidner den brede repræsentation fra alle dele af AAU på konferencen også om. Det peger rigtig godt ind i det, der gør AAU særlig, det vi er gode til – og det, som den nye AAU-strategi også peger på: den missionsdrevne forskning og samarbejde, der går på tværs. Vi har brug for hinanden for at løse fremtidens udfordringer. Det er ikke unikt at se behovet for det, men det er unikt, at vi på AAU kan gøre det så relativt gnidningsfrit. Alle fagområder gennemgår en digital transformation, som blandt andet handler om at arbejde med digitale data og behandle dem med algoritmer. Som center har vi en stor og vigtig opgave i at støtte alle vores forskere i denne udvikling, slutter Thomas Moeslund.

Se mere om konferencen og AI for the People Center på www.ai.aau.dk

Er du interesseret i at læse mere om forsknings-IT-støtte hos CLAAUDIA og udlån af Jetson Nano, se www.claaudia.aau.dk