AAU Update

Udflytningsplan klar til at blive implementeret

Udflytningsplan klar til at blive implementeret

Efter behandling i HSU tidligere i juni gav direktionen i denne uge endelig godkendelse af AAU’s plan om udflytning af uddannelser og reduktion af optag. Planen indebærer som hidtil, at 20 uddannelser lukker for optag eller flyttes til enten Esbjerg eller Hjørring.

Af Anette Marcher, rektorsekretariatet

AAU’s plan om udflytning af uddannelser og reduktion af optag ligger nu endelig fast. Efter behandling i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) 10. juni var planen til endelig drøftelse og godkendelse på direktionsmødet 20. juni. Den endeligt godkendte plan indebærer som hidtil, at i alt 20 uddannelser enten lukker for optag eller flyttes til Esbjerg og Hjørring.

På HSU-mødet 10. juni præsenterede medarbejdersiden en sammenfatning af de kommentarer til både plan og proces, som kom frem på to medarbejdermøder i maj i henholdsvis København og Aalborg. Den oprindelige HSU-drøftelse blev udskudt fra 26. april for at give medarbejderne bedre mulighed for at komme til orde.

På de to medarbejdermøder blev der bl.a. efterspurgt en plan for fastholdelse af personale og en fremtidig strategi for AAU’s campus i København.

Med direktionens endelige godkendelse skal udflytningsplanen nu implementeres. På sit møde 20. juni besluttede direktionen at følge op på processen med fokus på fastholdelse og udvikling af forsknings- og studiemiljøer på de berørte uddannelser. Det skal ske ved, at dekanerne i efteråret redegør for arbejdet med forskningsmiljøer, studiemiljøer og arbejdsmiljø på de berørte uddannelser.

Denne orientering skal også tilgå HSU.

Sideløbende med processen omkring forsknings- og studiemiljøerne vil der være tæt monitorering af AAU’s samlede optag frem til 2030, hvor hele planen om udflytning og reduktion skal være gennemført. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil ligeledes årligt følge op på implementeringen af aftalen i sammenhæng med statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt.

Se listen over de berørte uddannelser i Update-artiklen: Udflytningsplan lukker optag på 18 uddannelser