AAU Update

Tilbud om tyskundervisning til AAU-studerende har været en stor succes

Tilbud om tyskundervisning til AAU-studerende har været en stor succes

Et intensivt tyskkursus målrettet alle AAU-studerende har været en stor succes. Kurset har fokus på både sprog, samfundsforhold og organisationskultur og har til formål at give studerende på tværs af uddannelsesretninger kompetencer, de kan bruge i deres videre uddannelsesforløb og fremtidige arbejdsliv. Kurset fortsætter med nye hold foreløbig de næste tre år samt en sommerskole i 2023 og 2024.

Tekst: Susanne H. Knudsen, Institut for Kultur og Læring
Foto: Colourbox og Søren Hjortlund

Til daglig læser de alt fra landinspektørvidenskab til jura, robotteknologi, økonomi, software, psykologi, medicin og meget andet, men 10 gange i løbet af forårssemestret har 40 AAU-studerende mødtes om et helt andet emne - nemlig tysk. Det er sket som led i et nyt tilbud om intensiv tyskundervisning målrettet alle AAU-studerende, der blev udbudt som et forsøg fra februar til begyndelsen af april. Kursusforløbet har været gratis for de studerende og blev gennemført på tysk og engelsk, så internationale studerende også kunne deltage. Og tilbuddet har været populært. I løbet af de første 24 timer, efter tilmeldingen blev åbnet, havde over 100 studerende tilmeldt sig, og det var derfor nødvendigt at oprette venteliste.

En af dem, der fik en plads på et af de to hold og siden har valgt at bruge en del af sin fritid på at terpe tysk i et undervisningslokale på Kroghstræde 3, er Nanna Heiselberg Schierff. Hun studerer til daglig sociologi på 6. semester og har ikke beskæftiget sig med tysk siden folkeskolen.

- Jeg ville egentlig gerne bare blive bedre til tysk, og jeg synes, at det var meget overkommeligt med tidsforløbet. Jeg skal ikke bruge kursusbeviset til noget ud over at kunne bevise, at jeg har fuldført noget for min egen skyld, men jeg ved, at andre på kurset har planer om at tage på udveksling til Tyskland eller overvejer at søge ind på tyske kandidatuddannelser, siger hun og understreger, at hun ikke har fortrudt at have brugt aftener og weekender på at genopfriske tysk sideløbende med sit dagstudie.

- Det var akavet og halvpinligt i starten, da vi var på meget forskellige niveauer, men det blev heldigvis bedre, for hvis man ikke snakker sproget i timerne, så lærer man ikke noget. Man skulle dog lige ind i det tyske mindset igen og finde tilbage til alle ordenes betydninger. Men jeg synes virkelig, at det har været et rart forløb. Fagligt kan jeg mærke, at jeg er blevet bedre til tysk og forstår meget mere af, hvad der bliver sagt, til gengæld mangler jeg stadig noget udtale, men Mirjam er en virkelig god lærer og var også virkelig god til at motivere til aktiv selvhjælp. Rent socialt har kurset betydet, at jeg har fået en ny veninde. Der var endnu en, som også studerede sociologi, og vi kørte sammen frem og tilbage og fik udviklet et venskab på baggrund af tyskkurset, så det var meget dejligt.

Motiverede studerende og god stemning

Det var Det Humanistiske Fakultet, som sidste år tog initiativ til det intensive tyskkursus med det mål at klæde studerende på til at tage på praktik- eller studieophold i de tysktalende områder og give studerende på tværs af uddannelsesretninger sprog- og kulturkompetencer, de kan bruge i deres fremtidige arbejdsliv. Lektor Mirjam Gebauer fra Institut for Kultur og Læring har varetaget undervisningen, og hun glæder sig over den store interesse.

- Vi havde en antagelse om, at der ville være et behov, men det var overraskende, at det var så overvældende. Jeg fik mange henvendelser fra studerende, som skrev, at det var fedt med tilbuddet. Vi lagde ud med 95 studerende, men i takt med, at de studerende fik travlt, faldt nogle fra. Men alle har været utroligt motiverede og entusiastiske, og der har været en god stemning på holdene. De studerende har også haft megen glæde af hinanden på tværs af studieretninger. De har faktisk ønsket, at vi skulle tage på studietur, så vi tager til Hamburg i august, hvor vi vil have fokus på kulturoplevelser og evt. tage på besøg i en tysk virksomhed. Det har været en særlig gruppe at undervise, men det har været virkelig dejligt og en sjov udfordring.

Nye kurser til efteråret

De studerende på forårets to hold er mødt op med meget forskellige forudsætninger. Nogle har tidligere arbejdet i Tyskland, mens andre ikke har haft tysk siden folkeskolen eller gymnasiet. Men uanset niveauet er undervisningen blevet tilpasset, så alle har kunnet deltage, og for Mirjam Gebauer har det særligt været vigtigt, de studerende har fået kompetencer, de kan bruge i deres fremtidige arbejdsliv.

- Jeg har haft fokus på at binde sprogundervisningen op på indhold. Vi har derfor både arbejdet med sprog, samfundsforhold og tysk organisationskultur. Derudover kunne vi endda også tilbyde autentiske sprogmøder, fordi to herboende studerende med tysk som modersmål tilbød at holde oplæg og deltage i undervisningen. Denne del vil vi udbygge i fremtiden ved at etablere et netværk med flere tysksprogede samarbejdspartnere, fortæller hun.

Det er nemlig allerede besluttet, at tyskundervisningen fortsætter foreløbig de kommende tre år. Allerede i efteråret starter de næste to hold derfor op, og til foråret vil der ligeledes være to hold, ligesom der i 2023 og 2024 også bliver oprettet en sommerskole. Dette sker med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, for i december 2021 besluttede regeringen og alle Folketingets partier at afsætte 40 mio. kroner til at løfte studerendes kompetencer inden for tysk og fransk som led i en startegi for at styrke fremmedsprogsundervisningen i Danmark.

 

Fakta:

- I alt 40 studerende har gennemført det intensive tyskkursus i forårssemestret
- Kurset har bestået af 10 kursusgange fordelt på aftenundervisning i otte uger og et enkelt weekendforløb
- Kurset er ikke ECTS-givende, men de studerende modtager et certifikat som dokumentation for gennemført kursus
- AAU har modtaget tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til tyskkurset
-Tyskundervisningen varetages fra næste semester af både lektor Mirjam Gebauer og lektor Aase Voldgaard Larsen fra Institut for Kultur og Læring
- Læs mere om sprogkurset
- Der åbnes for tilmelding til de kommende hold i starten af september 2022, og der bliver kursusstart i slutningen af september.