AAU Update

TECH har en vision og fire mål

TECH har en vision og fire mål

På Det Tekniske Fakultet for IT og Design er fakultetsledelsen og medarbejderne godt på vej med fakultetets strategi frem mod 2026. Strategien består af en vision og fire mål, som institutterne er i færd med at omsætte til konkrete handlinger

Af Nelly Sander, TECH Dekansekretariat

En vision og fire mål. Så kort og præcist kan resultatet af måneders arbejde med TECH-strategien karakteriseres. Der ligger dog mange tanker og timers arbejde bag – en indsats, som mange TECH-medarbejdere har deltaget i, og som kommer til at fortsætte langt ind i fremtiden med involvering af alle fakultetets ansatte.

Få mere at vide om arbejdet og de foreløbige resultater i denne video

Spidskompetencerne skal i spil

Ifølge TECH-dekan Henrik Pedersen er formålet med strategien at udstikke en kegle af retninger, som ledelse og medarbejdere på fakultetet kan agere inden for.

− Visionen er, at TECH vil transformere verden mod balance. Det vil vi gøre med de spidskompetencer, vi har inden for digitale teknologier, design og planlægning. Og vi vil især gøre det ved at uddanne dimittender, som kan komme ud og hjælpe med det ude i samfundet, forklarer han.

Fokus på sammenhængskraft

Sekretariatschef Lise Dahlgaard, som har været en af drivekræfterne i arbejdet med strategien, er meget glad for den proces, strategiarbejdet har gennemgået indtil videre. Især ambitionen om at sikre en høj grad af sammenhængskraft har været vigtig.

− Vi har haft stort fokus på at tænke strategiarbejdet sammen med universitetets samlede strategiarbejde med Viden for verden II og med det grundige arbejde, der allerede foregår på de fire TECH-institutter. Den tilgang er der blevet taget utroligt godt imod af alle involverede.

Institutlederne får en vigtig rolle i det videre arbejde, hvor de fire mål og en række tilhørende delmål bliver omsat til konkrete handlinger. Den nøjagtige implementeringsplan ligger ikke helt klar endnu, men arbejdet med den er i fuld gang.