AAU Update

Sustainable Campus, AAU: Mød forummets medlemmer

Sustainable Campus, AAU: Mød forummets medlemmer

Medarbejderrepræsentanter og studenterrepræsentanter er klar til at arbejde for mere bæredygtige campusser på AAU. Mød dem her og læs, hvad de især vil arbejde for.

Af Lill Christensen, Campus Service. Foto: Emilie Bach Pedersen, AAU Kommunikation

Opdateret d. 16.7.2021

Hvordan kan campusdriften på AAU gøres endnu mere bæredygtig? Det er det overordnede spørgsmål for Sustainable Campus, AAU – universitetets nye bæredygtighedsforum med både medarbejder- og studenterrepræsentanter.

Forummet har plads til fem medarbejdere og fem studerende på tværs af AAU campusser (pt. er der ledige studenterpladser). Medlemmerne glæder sig til arbejdet med at gøre alle AAU’s campusser mere bæredygtige. Medlemmernes forskellige baggrunde og fagligheder forventes at være med til at styrke dialogen og skabe nuancerede løsninger til gavn for campusdriften på AAU.

Mød medarbejder- og studenterrepræsentanterne i Sustainable Campus, AAU:
 

Medarbejderrepræsentanter:

Niels Krogh Søndergaard, Forskningsformidler i Fællesadministrationen for Politik & Samfund og Sociologi & Socialt Arbejde

For mig er det rigtigt interessant at se helt praktisk på, hvordan vi kan nedbringe klima- og miljøpåvirkningen for vores alles arbejdsgange på campus.

To konkrete forslag, som jeg gerne vil arbejde med er 1. en platform for samkørsel/pendling og 2. øvrige værktøjer til nedbringelse af transportforurening.

Pia Rosenquist Kruse, Konsulent, Det Tekniske Fakultet for IT og Design

Jeg synes, det er fantastisk, at der bliver oprettet et bæredygtighedsforum, der sammen med alle øvrige indsatser inden for forskning, uddannelse og vidensamarbejde, politikken for bæredygtighed og et forhåbentligt stort fokus på bæredygtighed i den kommende strategi, kan være med til at skubbe på den positive udvikling på området, som AAU er inde i. Jeg tænker, der er mange både ”lavt hængende frugter”, der hurtigt kan sættes i gang på området med synlig effekt, men der er også brug for det lange seje træk med større indsatser og tiltag.

Hannah Mareike Marczinkowski, PhD studerende, Sustainable Energy, Plan/Tech

Bæredygtighed er meget vigtigt for både mit arbejde og i min hverdag. Så jeg er meget glad for at se, at ansatte og studerende arbejder sammen om det! Vi har allerede mange diskussioner i vores forskningsgruppe omkring elforbrug i city campus, rejser og selvfølgelig vores konference om smart energy systems. Disse overvejelser vil jeg meget gerne dele i Sustainable Campus Forum. Derudover synes jeg, at fremskridt skal ske sammen med andre og på tværs af grænser, så international erfaring og ikke-danske betragtninger kan være en god tilføjelse.

Michael Søgaard Jørgensen, Lektor, Institut for Planlægning

Jeg har en del erfaring med at arbejde med bæredygtig udvikling og med forandringsprocesser både i forskning og undervisning.

Det vil være spændende at nye initiativer foretages med stor involvering af de lokale aktører – altså ikke kun dem i udvalget. Der kunne også i nogen tilfælde gennemføres studenterprojekter, der tester og opsamler erfaringer. Det vil være i fin overensstemmelse med AAU’s PBL-koncept i undervisningen.

Thomas Dyrmann Winkel, Fuldmægtig i studieservice

Min deltagelse i Sustainable Campus Forum har til formål at bidrage til, at man som studerende og medarbejder føler en stolthed over at være på et grønt universitet. Dertil også at man har de bedste forudsætninger for at handle grønt uden, at de valg opfattes som bøvlede og uigennemskuelige. Bæredygtighed fylder meget i min hverdag, og jeg har arbejdet med madspild i familier i min PhD og senest som kernen i mit engagement i permakultur. Jeg er særligt interesseret i at bidrage til holistiske løsninger, hvor både naturens og menneskets behov opfyldes uden kompromisser. Jeg vægter lokal forankring og ejerskab med mulighed for individuelle tilpasninger, så løsningen altid er afstemt til den aktuelle kontekst og brugere.

 

Studenterrepræsentanter:

Peter Bagger Kyed, Teknoantropologi 4. semester, City repræsentant

Ved siden af studiet på AAU er jeg aktiv i Den Grønne Studenterbevægelses lokale afdeling. Jeg interesserer mig meget for at udvikle systemer, der er bæredygtige ift. natur og mennesker. Bæredygtighedsforummet er et fremragende initiativ, der viser vilje til forandring. Viljen bevises bl.a. ved, at et bredt udsnit af AAU's personale og studerende er repræsenteret i forummet. Dette er et godt fundament til at finde varige løsninger. 

HAMILTON DELANEY MILLER, nanoteknologi 4. semester, Aalborg øst

Jeg synes bæredygtighed er både spændende og vigtigt. Generelt er jeg meget interesseret i at finde måder at leve mere bæredygtigt på og bevare/hjælpe miljøet mest muligt. Jeg brænder især for at beskytte biodiversitet, at bruge vedvarende energi, og sikre at der bliver genanvendt mest muligt. AAU gør allerede meget i forhold til bæredygTighed i hverdagen, men der er altid plads til forbedring, og den vil jeg gerne være med til at hjælpe på vej.

Thomas Wehl Rasmussen, Det Ingeniørvidenskabelige Fakultet, Campus Esbjerg

Thomas er valgt som studenterrepræsentant for Campus Esbjerg.

Molly Bay Christensen, Sustainable Design 7. semester, Campus CPH

Jeg har en stor interesse i bæredygtighed, hvilket min uddannelse også har stort fokus på. Det er vigtigt at der er fokus på universitetets miljømæssige bæredygtighed, og hvordan vi i fællesskab med studerende og ledelsen kan få ændret praksisser på campus i en mere bæredygtig retning.  Derudover er jeg formand for Sustainabeans, hvilket er en studenterorganisation på campus i København, der har til formål at gøre campus grønnere og formidle generel bæredygtighed til andre studerende.

 

Baggrund for Sustainable Campus, AAU

Den 30. september 2019 besluttede rektoratet at nedsætte et Sustainable Campus Forum, med det formål at inspirere og kvalificere bæredygtighedsindsatser i campusdriften.

Forummet, med i alt 13 pladser, er forankret i Campus Service og sammensat af fem pladser til studerende, fem pladser til medarbejderrepræsentanter, to campuschefer, samt campusdirektøren (formand).

De studerende og de fem medarbejderrepræsentanter er valgt på baggrund af en motiveret ansøgning og ud fra geografi, så det sikres, at alle tre campusser bliver repræsenteret i rådet.

Forummet har til formål at indsamle og formulere overordnede ideer og anbefalinger til, hvordan vi på AAU kan bidrage til bæredygtige forandringer eller nye initiativer i campusdriften.  

Opstartsfase: Grøn brainstorming og planlægning af forrummets aktiviteter

Visionen er, at rådet skal arbejde for at opnå fælles forståelse/definition af bæredygtighed i relation til driften på AAU. Men i opstarten vil det primært handle om, at forrummet bliver præsenteret for status på driften i relation til FN’s 17 verdensmål, status på igangsatte initiativer på Campus Aalborg, Esbjerg og København, samt en dialog om medlemmernes egne refleksioner og interesse i forrummets arbejde.

Der vil løbende være en fælles brainstorming over emner, som forummet kan beskæftige sig med, eksempelvis upcycling af AAU-affald, arealoptimering, genbrug af inventar, øget naturindhold på campus, samt energirenovering og –optimering, klimavenlig og næringsrig mad i kantinen m.m. Alle tiltag bliver holdt op mod verdensmålene i AAU-kontekst.

Gode idéer er velkomne

Vi ser frem til løbende at fortælle mere om forummets arbejde med bæredygtighed på AAU. Hvis du har gode ideer til bæredygtighed på campusområderne, som du ønsker, at forummet skal drøfte, er du velkommen til at kontakte koordinator for fysisk studiemiljø og bæredygtighed, Lill Christensen, på mail lhbc@adm.aau.dk

 

AAU Update nyhedsliste

Se listen