AAU Update

Sustainable Campus, AAU: Mød forummets medlemmer

Sustainable Campus, AAU: Mød forummets medlemmer

Fem medarbejderrepræsentanter og fire studenterrepræsentanter er klar til at arbejde for mere bæredygtige campusser på AAU. Mød dem her og læs, hvad de især vil arbejde for.

Af Lill Christensen, Campus Service. Foto: Emilie Bach Pedersen, AAU Kommunikation

Hvordan kan campusdriften på AAU gøres endnu mere bæredygtig? Det er det overordnede spørgsmål for Sustainable Campus, AAU – universitetets nye bæredygtighedsforum med både medarbejder- og studenterrepræsentanter.

Fem medarbejdere og fire studerende har meldt sig til forummet, og de glæder sig til arbejdet med at gøre alle AAU’s campusser mere bæredygtige. Medlemmernes forskellige baggrunde og fagligheder forventes at være med til at styrke dialogen og skabe nuancerede løsninger til gavn for campusdriften på AAU.

Mød medarbejder- og studenterrepræsentanterne i Sustainable Campus, AAU:
 

Medarbejderrepræsentanter:

Niels Krogh Søndergaard, Forskningsformidler i Fællesadministrationen for Politik & Samfund og Sociologi & Socialt Arbejde

For mig er det rigtigt interessant at se helt praktisk på, hvordan vi kan nedbringe klima- og miljøpåvirkningen for vores alles arbejdsgange på campus.

To konkrete forslag, som jeg gerne vil arbejde med er 1. en platform for samkørsel/pendling og 2. øvrige værktøjer til nedbringelse af transportforurening.

Pia Rosenquist Kruse, Konsulent, Det Tekniske Fakultet for IT og Design

Jeg synes, det er fantastisk, at der bliver oprettet et bæredygtighedsforum, der sammen med alle øvrige indsatser inden for forskning, uddannelse og vidensamarbejde, politikken for bæredygtighed og et forhåbentligt stort fokus på bæredygtighed i den kommende strategi, kan være med til at skubbe på den positive udvikling på området, som AAU er inde i. Jeg tænker, der er mange både ”lavt hængende frugter”, der hurtigt kan sættes i gang på området med synlig effekt, men der er også brug for det lange seje træk med større indsatser og tiltag.

Per Alstrup, Specialkonsulent, Campus Service

Jeg vil gerne bidrage til, at vi dels plukker de lavt hængende frugter (nu og her tiltag) og at vi løbende arbejder med og formulerer prioriterede indstillinger på bæredygtige målsætninger og handlinger. Og her tænker jeg såvel på sundhed, det sociale liv som regulære miljøtiltag.

Jeg har en fortid som forvaltningschef for Teknik og Miljø i kommunalt regi igennem et par årtier og således en tung ballast samtidig med at jeg ikke holder mig tilbage med nye idéer.

Hannah Mareike Marczinkowski, PhD studerende, Sustainable Energy, Plan/Tech

Bæredygtighed er meget vigtigt for både mit arbejde og i min hverdag. Så jeg er meget glad for at se, at ansatte og studerende arbejder sammen om det! Vi har allerede mange diskussioner i vores forskningsgruppe omkring elforbrug i city campus, rejser og selvfølgelig vores konference om smart energy systems. Disse overvejelser vil jeg meget gerne dele i Sustainable Campus Forum. Derudover synes jeg, at fremskridt skal ske sammen med andre og på tværs af grænser, så international erfaring og ikke-danske betragtninger kan være en god tilføjelse.

Michael Søgaard Jørgensen, Lektor, Institut for Planlægning

Jeg har en del erfaring med at arbejde med bæredygtig udvikling og med forandringsprocesser både i forskning og undervisning.

Det vil være spændende at nye initiativer foretages med stor involvering af de lokale aktører – altså ikke kun dem i udvalget. Der kunne også i nogen tilfælde gennemføres studenterprojekter, der tester og opsamler erfaringer. Det vil være i fin overensstemmelse med AAU’s PBL-koncept i undervisningen.

Studenterrepræsentanter:
 

Freja Jeppesen, Miljøvidenskab 6. semester, Campus Øst repræsentant

Jeg vil gerne være en del af bæredygtighedsforrummet, da jeg både personligt og fagligt har stor interesse for bæredygtighed. Jeg vil gerne arbejde for, at AAU får lavet en plan for deres indkøb, hvor der sættes krav til forskellige certificeringer, f.eks. FSC-certificeret træ og møbler, økologisk mad eller Fairtrade kaffe og chokolade i kantinerne.

Jeg synes også det er vigtigt, at AAU bliver bedre til at fortælle studerende og ansatte om de tiltag, som de fører ud i livet. F.eks. hvorfor der vælges designermøbler frem for ting fra IKEA, samt hvorfor det tager så lang tid at få affaldssortering på universitetet.

Peter Bagger Kyed, Teknoantropologi 2. semester, City repræsentant

Ved siden af studiet på AAU er jeg aktiv i Den Grønne Studenterbevægelses lokale afdeling. Jeg interesserer mig meget for at udvikle systemer, der er bæredygtige ift. natur og mennesker. Bæredygtighedsforummet er et fremragende initiativ, der viser vilje til forandring. Viljen bevises bl.a. ved, at et bredt udsnit af AAU's personale og studerende er repræsenteret i forummet. Dette er et godt fundament til at finde varige løsninger. 

Tine Kær Pedersen, Folkesundhedsvidenskab 2. semester, Campus Øst repræsentant

Jeg er generelt meget interesseret i sundhed og miljø, og derfor finder jeg forummet meget interessant. Jeg har allerede en masse spørgsmål og refleksioner relateret til bæredygtighed på universitetet, så jeg glæder mig rigtig meget til at debattere disse emner med de andre medlemmer i Sustainable Campus.

Katrine Lindblad Carlsen, By-, energi- og miljøplanlægning, 4. semester, Campus CPH repræsentant

Bæredygtighed har været en stor interesse for mig længe og et af mine grundlæggende værdisæt, som påvirker alt fra min hverdag til valg af uddannelse. I foråret 2019 var jeg med til at stifte den uafhængige studenterorganisation Sustainabeans på AAU CPH, der arbejder med studerendes ressourcer og kompetencer til at få bæredygtighed til at være i fokus på campus. Jeg ser frem til et motiveret samarbejde og glæder mig til at være en del af den grønne omstilling på AAU - fra de studerendes på AAU CPH perspektiv.  

Thomas Wehl Rasmussen, Det Ingeniørvidenskabelige Fakultet, Campus Esbjerg

Thomas er valgt som studenterrepræsentant for Campus Esbjerg.

Baggrund for Sustainable Campus, AAU

Den 30. september 2019 besluttede rektoratet at nedsætte et Sustainable Campus Forum, med det formål at inspirere og kvalificere bæredygtighedsindsatser i campusdriften.

Forummet, med i alt 13 medlemmer, er forankret i Campus Service og sammensat af fem studerende, fem medarbejderrepræsentanter, to campuschefer, samt campusdirektøren (formand).

De fem studerende og de fem medarbejderrepræsentanter er valgt på baggrund af en motiveret ansøgning og ud fra geografi, så det sikres, at alle tre campusser bliver repræsenteret i rådet.

Forummet har til formål at indsamle og formulere overordnede ideer og anbefalinger til, hvordan vi på AAU kan bidrage til bæredygtige forandringer eller nye initiativer i campusdriften.  

Opstartsfase: Grøn brainstorming og planlægning af forrummets aktiviteter

Visionen er, at rådet skal arbejde for at opnå fælles forståelse/definition af bæredygtighed i relation til driften på AAU. Men i opstarten vil det primært handle om, at forrummet bliver præsenteret for status på driften i relation til FN’s 17 verdensmål, status på igangsatte initiativer på Campus Aalborg, Esbjerg og København, samt en dialog om medlemmernes egne refleksioner og interesse i forrummets arbejde.

Der vil desuden være en fælles brainstorming over emner, som forummet kan beskæftige sig med, eksempelvis upcycling af AAU-affald, arealoptimering, genbrug af inventar, øget naturindhold på campus, samt energirenovering og –optimering, klimavenlig og næringsrig mad i kantinen m.m. Alle tiltag bliver holdt op mod verdensmålene i AAU-kontekst.

Herudover vil det første møde, som er sat til d. 2. juli 2020, have fokus på planlægning af mødeinterval, afrapportering og kommunikation om forrummets arbejde ud i organisationen.

Gode idéer er velkomne

Vi ser frem til løbende at fortælle mere om forummets arbejde med bæredygtighed på AAU. Hvis du har gode ideer til bæredygtighed på campusområderne, som du ønsker, at forummet skal drøfte, er du velkommen til at kontakte koordinator for fysisk studiemiljø og bæredygtighed, Lill Christensen, på mail lhbc@adm.aau.dk

 

AAU Update nyhedsliste

Se listen