AAU Update

Stort engagement til udviklingen af den nye PBL-enhed

Stort engagement til udviklingen af den nye PBL-enhed

Tilslutningen til PBL-workshoppen har været overvældende. Med knap 100 deltagere på torsdagens workshop blev der drøftet PBL-udvikling på kryds og tværs af fagområder. Styregruppen har besluttet, at flere skal have mulighed for at komme med input via Padlet i en periode efter workshoppen.

Af Jeannette Bylov, journalist, AAU Kommunikation

I går torsdag afviklede styregruppen bag PBL-projektet en digital workshop på tre timer for at få input til, hvordan der bliver skabt det bedste udgangspunkt for den nye PBL-enhed. Tilmeldingen til workshoppen er gået over al forventning og trods de sædvanlige afbud i sidste sekund, endte 100 medarbejdere med at deltage i dagen. Flere har skrevet, at de gerne ville have bidraget, hvis det havde passet ind i øvrige opgaver.

- Det er meget glædeligt, at der blandt ansatte på universitetet er stor interesse og engagement i forhold til vores læringsmodel PBL, og at mange vil bidrage til at sikre de bedste forudsætninger for den PBL-enhed ved at give styregruppen viden og input til at få den godt fra start, udtaler dekan Henrik Halkier.

På workshoppen blev deltagerne introduceret for de foreløbige tanker om den nye PBL-enheds funktioner, aktiviteter og organisering. Forinden havde styregruppen haft en række dialogmøder med repræsentanter for de faglige miljøer samt institut- og studieledelserne.

Tre temaer på programmet

Workshoppen blev organiseret ud fra tre temaer, der åbnede op for drøftelser om muligheder og opmærksomhedspunkter ved den nye PBL-enhed. Drøftelserne foregik i gruppesessions, hvor deltagerne skulle notere deres input på Padlet undervejs. Styregruppens medlemmer - dekan Henrik Halkier, dekan Henrik Pedersen, dekan Rasmus Antoft og universitetsdirektør Søren Lind Christiansen - fik travlt med at besøge de mange grupper og lytte med på de spændende snakke undervejs. Til sidst blev der samlet op i plenum.
 

Sådan så det ud set fra projektlederens skærm, da omkring 100 deltagere på den digitale workshop torsdag den 25. marts 2021arbejdede med at udvikle den nye PBL-enhed.

Temaerne var:

Organisering af tværgående PBL-forskningsaktiviteter
Synergi mellem forskning og pædagogisk praksis
Synergi mellem forskning og pædagogisk udvikling, herunder digitalisering

Der var underliggende spørgsmål til temaerne, der skulle hjælpe grupperne i gang. Grupperne fik ansvaret for at notere deres pointer undervejs på Padlets.

- Det er utroligt positivt, at vi indtil videre i processen de seneste måneder kun har mødt opbakning og konstruktive løsninger. Der var god energi på workshoppen, og der er mange, der gerne vil bidrage, ikke mindst når enheden engang er etableret. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger om, at vi har fat på de rigtige grundtanker om, hvordan enheden kan konstrueres. Vi har fået nuanceret og trykprøvet vores oplæg - nu går vi et skridt videre med at få udfoldet og beskrevet modellen yderligere, fortæller dekan Henrik Halkier.

Involvering via Padlet

Har man ikke haft mulighed for at deltage i workshoppen, fortsætter involveringen nogle dage endnu.

I perioden fra den 26. marts til og med onsdag den 31. marts er der åben for, at interesserede kan give input til PBL-projektet via Padlet. Her vil de tre temaer for workshoppen også fremgå. Alle er meget velkomne til at benytte muligheden og byde ind med gode idéer og synspunkter.

Giv dit besyv med

Giv input til ny PBL-enhed på Padlet