AAU Update

De studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har valgt Christian Ravn Haslam som om årets underviser på SAMF 2020

SAMF-studerende har valgt årets underviser 2020

Underviser og forsker i digitalisering Christian Haslam er blevet udvalgt som årets underviser på det samfundsvidenskabelige fakultet.

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder 
Foto: Fotograf Aalborg

De studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har nu afsluttet afstemningen om årets underviser 2020. Christian Ravn Haslam, som er ansat som underviser og forsker på Institut for Politik og Samfund er løbet med titlen.

Christian Ravn Haslam er ph.d. og Cand. Mag og har forsket og undervist på Aalborg Universitet i ti år.

Det var studerende fra digitaliseringsuddannelserne, som indstillede Christian Ravn Haslam.

- Hans bemærkelsesværdige indsats både i og uden for undervisningslokalet, gennem flere år, understreger Christians passion for faget, samt undervisningsmæssige sammenhæng med de værdier, der er indbegrebet af AAU, skrev de studerende i deres indstilling.

Går langt for de studerende

Haslam har fra virusudbruddets start arrangeret ekstra kursusgange og workshops, for at sikre sig at den individuelle studerende har fået mere ud af modulerne, og at der ikke opstår en følelse af mangel, til trods for de store undervisningsmæssige begrænsninger.

- Hans flydende overgang til fjernundervisning har gjort sig godt bemærket blandt de studerende, hvor der er særlig respekt for hans individuelle håndtering af den digitale transformation, som har vist sig svær at imødekomme for mange andre undervisere, står der også i indstillingen.

Selv er underviseren meget taknemmelig for indstillingen.

- Jeg er rørt og stadig paf over, at jeg har vundet denne her pris, siger Christian Ravn Haslam.

- Jeg har prøvet at se virus og nedlukning som en mulighed for at gøre lidt mere, med de værktøjer vi har. Samtidigt vil jeg gerne gøre det så godt som muligt for vores studerende. Studielivet byder i forvejen på mange udfordringer, og 2020 har bestemt ikke gjort det nemmere at være studerende. 

Om priserne årets underviser

Hvert fakultet indstiller deres respektive kandidat til at blive årets underviser på hele AAU. Ved hovedprisen, som først uddeles til foråret, får vinderen 50.000 kr. og de øvrige fire modtager 25.000 kr.

Midlerne til prisen kommer fra Det Obelske Familiefond, som ønsker at være med til at påskønne og synliggøre den store betydning god undervisning har for de studerendes egen læreproces og for den bredere offentlighed.

Vil du vide mere?

AAU Update nyhedsliste

Se listen