AAU Update

Rektor Per Michael Johansen. Foto: Lars Horn

Rektor om sexisme-debat: Jeg er ikke så naiv at tro, det ikke foregår på AAU

Sexisme er udtryk for en dårlig arbejdspladskultur og totalt uacceptabelt. Rektor Per Michael Johansen understreger, at AAU tager problematikken seriøst, og at det på ingen måde vil få negative konsekvenser for den krænkedes fremtidige karriere at bringe sådanne oplevelser frem i lyset. Samtidig har han bedt HR undersøge, om den årlige APV indfanger problematikken på AAU godt nok.

Rettelse: I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at der ifølge APV'en er 1-2 sager om sexisme om året. Dette tal stammer dog ikke fra APV'en. De 1-2 sager om året henviser til antallet af henvendelser om seksuelle krænkelser, som HR og Studie Service har håndteret i henhold til de godkendte procedurer for denne type henvendelser. I APV'en fremgår det, at 4 procent af AAU-medarbejderne i enkeltstående tilfælde har oplevet at blive udsat for mobning, chikane, trusler og vold, men der skelnes ikke mellem typer af krænkende adfærd.

Efter denne artikels publicering den 7. oktober har Politiken offentliggjort en underskriftsindsamling, hvori 689 forskere giver udtryk for at have oplevet eller bevidnet sexistisk adfærd på universiteterne - herunder også forskere fra AAU. 

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

- Sexismedebatten er for mig et udtryk for, at vi (i Danmark, red.) har en rigtig dårlig arbejdspladskultur, hvor nogle mener at have ret til at tale til andre – i det her tilfælde kvinder – på en uværdig og nedladende måde. Det finder jeg totalt uacceptabelt.

Sådan lyder det fra AAU’s rektor Per Michael Johansen, som understreger, at AAU har nultolerance over krænkende adfærd som sexisme og sexchikane. Med nultolerance mener han, at universitetet ganske enkelt ikke vil acceptere, at den slags finder sted på AAU. Universitetet tager sådanne sager meget seriøst og handler på de sager, som organisationen får kendskab til.

Krænkende adfærd har konsekvenser på AAU

- Hvis du som medarbejder forbryder dig mod de regler, vi har mod krænkende adfærd, så er der et regelsæt og et system for, hvordan vi håndterer sådanne sager. Den krænkede medarbejder vil i første omgang blive indkaldt til en samtale om sagen med sin nærmeste leder, og så vil lederen kunne anvende forskellige værktøjer over for krænkeren. Disse strækker sig fra påtaler og advarsler til fyringer – afhængigt af sagens grovhed, forklarer Per Michael Johansen og henviser til proceduren for håndtering af krænkende adfærd over for medarbejdere ved AAU.

Rektor har på baggrund af den seneste tids debat om sexisme og sexchikane bedt universitetets HR-afdeling om at undersøge, om AAU kan gøre mere for at afsløre og handle på sådanne krænkelser på AAU. Den årlige APV blandt medarbejderne spørger blandt andet ind til oplevelser med chikane. Rektor har helt konkret bedt HR-afdelingen undersøge, om spørgsmålene bliver stillet rigtigt, og om der bør stilles flere. Som det ser ud i dag, viser APV’en typisk 1-2 tilfælde om året, men rektor er på baggrund af de mange eksempler fra medierne ikke i tvivl om, at problemets omfang potentielt kan være endnu mere omfattende.

- Jeg tror desværre, at den slags krænkende adfærd foregår i alle organisationer, og jeg er ikke så naiv at tro, det ikke også foregår hos os. Og det er vi nødt til at handle på, siger Per Michael Johansen.

I de eksempler på sexisme og sexchikane, som har været fremme i medierne, har relationen mellem krænkeren og den krænkede ofte båret præg af en asymmetrisk magtrelation. Fx som i Sofie Lindes tilfælde, hvor krænkeren er en medieboss, som potentielt kan påvirke udviklingen af hendes karriere. Rektor påpeger, at der i universitetsverdenen også findes asymmetriske magtrelationer – blandt andet mellem studerende og undervisere samt ph.d.-studerende og vejledere.

Medarbejderne skal trygt kunne gå til ledelsen

Rektor har bidt mærke i, at flere kvinder i den offentlige debat har givet udtryk, at de er eller har været tilbageholdende med at klage over krænkelser som sexisme. Årsagen er, forklarer kvinderne, at de frygter, det kan få negative konsekvenser for deres fremtidige karriere at indberette krænkende adfærd.

- Jeg vil gerne understrege, at det på ingen måde får ansættelses- eller karrieremæssige konsekvenser for en medarbejder, der indrapporterer at være blevet udsat for krænkelser som fx sexisme. Medarbejderne kan have fuld tillid til ledelsen, at sådanne sager bliver taget alvorligt, handlet på og håndteret efter reglerne. Vi skyder ikke budbringeren. Tværtimod, siger Per Michael Johansen.

Læs også: AAU sætter ind mod sexisme og sexchikane blandt studerende